Ojciec Mietek. Wykład o pokorze pl. Kościeleckich

6 maja godz. 18.00 . Kosciol Przy pl. Kościeleckich, wykład o. Mietka
Temat: Pokora
wtorek każdego miesiąca Pierwszego, godz. 18.00, wykłady o. Mietka. Wstęp Wolny

Ojciec Mietek
Ojciec Mietek

o.. .. Mieczysław Łusiak
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli
Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 7 www.bydgoszcz.jezuici.eu

Kosciól Jezuitów Przy pl. Kościeleckich
Kosciól Jezuitów Przy pl. Kościeleckich

 

 

Akademia szczęśliwego zycia
Termin: 9-11. . 05 2014 r.
Temat: O szczęściu

W Domu Rekolekcyjnym „Oaza” w Suchej na Pomorzu odbywają sie Weekendowe sesje Akademii szczęśliwego Życia.
Sesje prowadzi o.. .. Mieczysław Łusiak SJ.

Wszyscy pragną byc szczęśliwi. Szczęście jest w nas każdym z oo, Żart zakodowane, MAMY JE Machač Sobie. NIE musimy go szukac. ABY je urzeczywistnić potrzebna JEST mądrość, Wiedza i doświadczenie.

Spotkania z cyklu Akademii szczęśliwego Życia Śluza zdobywaniu mądrości i dzieleniu sie doświadczeniem, które Żart niezbędne do osiągnięcia Szczęścia.

Dom w stodole
Dom w stodole

Zgłoszenia:
mailem: sucha@jezuici.pl
LuB listownie:
Dom Rekolekcyjny „Oaza”
89-525 Sucha na Pomorzu 124

Oaza:   www.sucha.jezuici.pl

www.elemiah.pl

 

Bozon Higgsa, boska cząstka

Naukowcy CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych) odkryli cząstkę, która może być bozonem Higgsa.

Bozon Higgsa zwany jest również „boską cząstką”. Już samo to określenie pokazuje, że element ten musi być niezwykle istotny. Jego istnienie założył w 1964 roku brytyjski fizyk Peter Higgs. Naukowiec twierdzi, że to właśnie ta cząstka odpowiedzialna jest za dzisiejszy wygląd wszechświata, stąd niektórzy określają ją jako „boską”. 

a2

Naukowcy twierdzą, że początkowo – tuż po Wielkim Wybuchu, w którym powstał wszechświat – wszystkie cząstki elementarne poruszały się z prędkością światła. Według teorii Einsteina, wszystko, co porusza się tak szybko, jak światło, nie ma masy. Aby powstały z nich cząsteczki, które są budulcem wszechświata, cząstki te musiałyby się ze sobą zderzać i łączyć. Jednak jeśli nie miałyby masy, byłoby to niemożliwe. Jak więc doszło do tego, że powstał wszechświat pełen m.in. planet, gwiazd i pyłów? Stało się tak dzięki właśnie tej jednej małej cząstce. 

Bozon Higgsa istniał przez zaledwie ułamek sekundy, ale zdołał wytworzyć tzw. pole Higgsa, które do dzisiaj nas otacza. Oddziałuje ono z prawie wszystkimi cząstkami, spowalniając je i nadając im masę. Dzięki temu w wyniku zderzeń mogą one łączyć się w cząsteczki. 

Teoria dotycząca bozonu Higgsa wyjaśnia również, w jaki sposób zachodzą oddziaływania pola Higgsa z cząstkami. Dzięki temu wiemy, dlaczego mają one bardzo różne masy. 

Scientists find particle consistent with Higgs boson
Model Standardowy to teoria fizyki opisująca wszystkie cząstki elementarne, które tworzą materię. Dzieli się je na dwie grupy: fermiony i bozony. Te pierwsze posiadają masę i są to np. elektrony. Drugie zaś są bezmasowe,  ale przenoszą oddziaływania. Oznacza to, że dzięki nim we wszechświecie istnieją m.in. pola grawitacyjne i elektromagnetyczne. Bozon Higgsa jest cząstką zaliczaną do tej właśnie grupy. 

Istnienie wszystkich bozonów poza jednym – bozonem Higgsa – zostało już doświadczalnie udowodnione. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia naukowców, że najnowsza cząstka, którą ostatnio odnaleziono, jest rzeczywiście tą brakującą, to słuszność Modelu Standardowego stanie się w pełni potwierdzona, przez co upadnie wiele teorii, które opierały się na twierdzeniu, że jest on błędny. 

Bozon Higgsa jest również uważany za pomost pomiędzy wymiarami. Według naukowców, pole,  jakie wytwarza ta cząstka, przenika przez wszystkie wymiary. Jeśli udałoby się ją zbadać, być może odnaleźlibyśmy klucz do podróży między światami równoległymi. Poza tym potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa oznaczałoby zdobycie dodatkowych informacji o tym, jak powstał nasz wszechświat.

d78176ce-c5ae-11e1-8f37-0025b511226e

Poszukiwania cząstki Higgsa trwają od kilku dekad. Bozon to „święty Graal” fizyki. Teorię, która go przewiduje, znamy od 1964 roku. – Kiedy uda się znaleźć cząstkę Higgsa, co najmniej kilka osób dostanie Nobla. Bozony Higgsa, jeżeli istnieją, żyją bardzo krótko i rozpadają się na wiele sposobów. 

Bozon Higgsa jest również uważany za pomost pomiędzy wymiarami. Według naukowców, pole, jakie wytwarza ta cząstka, przenika przez wszystkie wymiary. Jeśli udałoby się ją zbadać, być może odnaleźlibyśmy klucz do podróży między światami równoległymi. Poza tym potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa oznaczałoby zdobycie dodatkowych informacji o tym, jak powstał nasz wszechświat.

Jak działa bozon Higgsa?

Zgodnie z hipotezą mechanizmu Higgsa, przestrzeń jest wypełniona tzw. polem Higgsa, z którym oddziałują wszystkie cząstki. Te rodzaje cząstek, które oddziałują silniej z polem, mają większą masę od tych, które oddziałują słabiej, a dzieje się tak w pewnym sensie podobnie, jak w przypadku wyścigowego bolidu, który znacznie łatwiej rozcina powietrze niż autobus.

– Wyobraź sobie wszechświat jak imprezę. Stosunkowo niewiele nieznanych osób na imprezie może przejść szybko przez pokój niezauważone; bardziej popularni goście przyciągają grupy osób (bozony Higgsa), którzy będą następnie spowalniać ich przejście przez pokój. Prędkość cząstek poruszających się w polu Higgsa działa mniej więcej w ten sam sposób. Niektóre cząstki przyciągną większe skupiska bozonów Higgsa, a im więcej bozonów Higgsa zostanie przyciągniętych, tym większa będzie ich masa – mówi fizyk Martin Archer z Imperial College w Londynie.

Modelu Standardowym, który istnieje już od ponad 50 lat. – Bozon Higgsa jest ostatnim brakującym elementem naszego obecnego rozumienia najbardziej fundamentalnej natury wszechświata. Tylko teraz przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronów jesteśmy w stanie naprawdę to zobaczyć i powiedzieć: „To tak działa wszechświat, a przynajmniej tak nam się wydaje”. To nie jest początek i koniec, ale w kategoriach tego, co możemy powiedzieć praktycznie o świecie i jaki ten świat jest, to rzeczywiście mówi nam bardzo wiele – zaznacza Archer.

„Teoria ta doskonale opisuje zwykłą materię, z której zbudowani jesteśmy my i cały widzialny Wszechświat. Model Standardowy nie opisuje jednak 96 proc. Wszechświata, która jest dla nas niewidzialna. Jeden z podstawowych punktów programu fizycznego LHC to wyjście poza Model Standardowy, a bozon Higgsa może być tu kluczowy. Znalezienie bozonu Higgsa w ramach Modelu Standardowego potwierdziłoby teorię wysuniętą w latach 60. XX wieku, ale istnieją też inne możliwe warianty bozonu Higgsa związane z teoriami wykraczającymi poza Model Standardowy” – poinformował CERN w oficjalnym komunikacie. 

www.elemiah.pl

Fizyka kwantowa a istnienie duszy

Nauka i religia od wieków toczy spór o to czy istnieje coś takiego jak dusza. Religie opierają się na wierze i nie ma tam miejsca na dociekania naukowe, ale okazuje się, że przełom, jaki w fizyce wywołało pojawienie się teorii względności może dać nam odpowiedź na to pytanie.

einstein1Sam Albert Einstein zapytany wprost czy wierzy w istnienie duszy odparł, że w świetle praw fizyki pozostaje to pytaniem otwartym. Teoria, która dała początek gałęzi nauki zwanej fizyką kwantową może pomóc w udowodnieniu, że po śmierci energia ciała ludzkiego nie znika. Według ustaleń naukowych każda energia we Wszechświecie jest stała, to oznacza, że jest zawsze obecna i nie może być zniszczona przez cokolwiek. Z tego punktu widzenia śmierć jest tylko rodzajem emisji energii z materii, energii, która nie może być zniszczona z powodu swoich właściwości fizycznych.

arystoteles

Einstein wierzył w to, że cała przestrzeń jest wypełniona niewidzialną substancją, „eterem„. Jest to koncepcja zaproponowana jeszcze przez Arystotelesa. Założenie, że przestrzeń jest pusta musi być błędne, ponieważ wtedy wszystkie znane nam prawa fizyki takie jak grawitacja czy propagacja światła, po prostu nie mogłyby istnieć. Dusza może być zatem częścią tej energii i po śmierci zostaje ona przeniesiona do innego stanu.

Niektórzy naukowcy sugerują, że cześć zjawisk paranormalnych, w tym pojawianie się tak zwanych duchów, to manifestacja tej energii. Jest to dziedzina przyrody, którą dopiero poznajemy i to, co obecnie może się wydawać irracjonalne staje się zupełnie realne pod wpływem odkryć naukowych.

Skalarne pole zawierające bozony cechujące to tylko inna nazwa eteru, a przecież istnienie cząstki Higgsa zostało ostatecznie udowodnione w ramach eksperymentów prowadzonych w CERN. Kto wie, czy dalsze zgłębianie tego pierwotnego nośnika wszelkich oddziaływań nie zbliży nas do tego, aby w końcu zrozumieć istotę duszy ludzkiej. Gdy już do tego dojdzie religia i nauka zleją się w jedno tworząc długo oczekiwaną teorię wszystkiego.

 milosc-wartosci-zycie-psychologia

Siedem Poziomów Świadomości

I Poziom Świadomości – Człowiek żyje nieświadomie, zdany na zrządzenia losu.
Wszystkie bodźce do życia wywodzą się z potrzeb EGO lub pola tak zwanej zwierzęcej motywacji, uwarunkowanej popędem. Nie istnieją tu żadne pojęcia kompleksowych powiązań czy długotrwałych, dalekosiężnych oddziaływań. Na czoło wysuwają się egocentryczne priorytety: Dobre jest to, co w danej chwili przynosi korzyści! Prymitywna, hedonistyczna postawa staje się tutaj normą.
Charakterystyczną cechą tego poziomu świadomości jest bieżące zaspokajanie potrzeb, pozbawionych jakiejkolwiek głębszej motywacji.
W PARTNERSTWIE ten typ świadomości przejawia się wyjątkowo instrumentalnie: Mój partner powinien zaspokajać moje zachcianki i potrzeby!

II Poziom Świadomości – Stan zamroczenia; sposób bycia stoi pod znakiem zapytania

Spełnienie życiowych oczekiwań będzie w przeważającej mierze uzależnione od towarzyskich norm i zobowiązań, którym nie można i nie wolno się sprzeciwiać. Jest to najwyższa forma uzależnienia od obcych wpływów: Inni określają, co ja mam do zrobienia i absolutnie mi to nie przeszkadza, a jeśli już – to bardzo nieznacznie!
Indywidualny bieg życia dyktują priorytety materialistyczne, podporządkowane woli EGO: To, co dyktuje grupowa świadomość, musi być właściwe! Nie może być inaczej!
Wzorzec przyporządkowany ogólnemu trendowi stwarza uległość charakteru. Osoba całkowicie podporządkowuje się środowisku, w którym przebywa; wszystko przyjmuje bezkrytycznie.
W PARTNERSTWIE taka świadomość przejawia się w ukierunkowaniu na osobiste dopełnienie. Materialistyczne nastawienie partnera staje się coraz wyraźniejsze. Na pierwszy plan wysuwa się instrumentalny stosunek do partnera: Coś za coś!

14595_445856215475425_1882530176_n

III Poziom Świadomości – Uświadomienie w życiu uczuciowym; na czoło wysuwa się aspekt emocjonalny

Pierwotne EGO odkrywa rezonans społeczny, ale nadal rozstrzygająca jest chęć zachowania określonej pozycji w towarzystwie. Ważne jest, aby być kimś!, dlatego kolektywne, tchórzliwe wzorce wywierają szczególny wpływ na osobowość. Dominuje wartościowanie uwarunkowane pochodzeniem. Wielkopański, drobnomieszczański czy plebejski sposób myślenia urasta do bardzo wysokiej rangi. Jednak w tle – za kulisami świata pozy – zaczyna buntować się indywidualne EGO, potajemnie tworząc swoje własne wzorce zachowań. Pojawia się podświadome poczucie winy.
Kariera, sukces zawodowy, uznanie – nadal wybijają się na plan pierwszy. Wszystkie bodźce ślepo zmierzają właśnie w tym kierunku. Lokalny duch – sposób myślenia środowiska – pojawia się niejako automatycznie, dlatego taki stan nie skłania do zastanawiania się nad własnym zachowaniem.
W PARTNERSTWIE na czoło wysuwa się emocjonalny stosunek do partnera. O wyborze partnera decyduje współbrzmienie uczuciowe. Partnerstwo cechuje zbyt mocne przywiązanie, wieszanie się sobie na szyi. Taki związek bardzo szybko może się załamać. Płomienne uczucia mogą przerodzić się w niechęć, a nawet agresję lub nienawiść.

fsdfggegegeg

IV Poziom Świadomości – Uświadomienie na płaszczyźnie mentalnej
Na plan pierwszy wysuwa się ciekawość mentalna, głód wiedzy, potrzeba odkrywania czegoś nowego. Ważne staje się to, co duchowe, a nie to, co materialne (przynajmniej w sferze myślowej). Pojawiają się pytania dotyczące programu ideologicznego, a krytyczne zdystansowanie do kolektywnej świadomości uruchamia proces przysłowiowego przecięcia pępowiny. Pojawiają się walki wewnętrzne i rozterki duchowe: Kto ma rację? Ja czy inni?
Jest to pierwszy krok w kierunku własnych odczuć etyczno-moralnych, niezależnych od norm obowiązujących na zewnątrz. Wzorce rodzinne, przymusy religijne, okupacja ideologiczna, kolektywne tchórzostwo – wszystko to zaczyna tracić na znaczeniu. Uwagę przyciąga teraz indywidualny rezonans. Zostają odkryte prawa KARMY (prawa przyczyny i skutku).
W PARTNERSTWIE na czoło wysuwa się duchowość. Decydującym czynnikiem staje się zgodność mentalna – w przeciwnym razie pojawi się chęć rozstania. Wielką rolę odgrywa tu zbieżny poziom inteligencji, co sprawia, że partnerzy potrafią siebie słuchać bez wartościowania zachowań, są tolerancyjni, silnie lgną do siebie.

V Poziom Świadomości – Przebudzenie sił metafizycznych

Na tym poziomie zostaje odkryta i stopniowo wcielana w życie siła duchowa. Tutaj zostaje zgłębiona wiedza o mechanizmach funkcjonowania istoty ludzkiej: Dzięki sile myśli i sile duchowej świadomości ja sam stwarzam swoją rzeczywistość!
Tu rozpoznawana jest moc oddziaływania na środowisko i na całą planetę w sferze mentalnej. Ludzką osobowość cechuje pełna kontrola nad siłami Niższego JA – nad siłą myśli, uczuć oraz samowolnym działaniem.
Znakiem rozpoznawczym tego poziomu świadomości jest wycofywanie się z dotychczasowych, tradycyjnych związków oraz powiązań politycznych i religijnych. Tu istota ludzka osiąga wolność słowa, tu uwalnia się od wydawania wyroków i wartościowania. Przecięte zostają wszystkie stare okowy, zrzucane są ostatnie pęta niewoli. Przejściowo jest to droga w osamotnienie. Jest to czas na refleksje filozoficzną, na poszukiwanie głębszej prawdy i dokonywanie cennych spostrzeżeń: Zbieram to, co posiałem!
Zewnętrznym znakiem tego poziomu świadomości jest spirytualny wegetarianizm: Duchowi bracia zwierzęta muszą być bezwarunkowo respektowani! Ster w życiu przejmuje prawdziwa moralność, wyznaczając plany działań.
Tu dokonuje się wystąpienie z pasywnych, karmicznych powiązań; tu kończy się oddziaływanie skutków karmy. Tu otwiera się droga w SUWERENNOŚĆ.
W PARTNERSTWIE poszukuje się najwyższego współbrzmienia na płaszczyźnie duchowej. Na tym poziomie świadomości tracą ważność wcześniejsze priorytety, ale tylko nieliczni ludzie potrafią temu sprostać.

top_f282f8d65d0e1eec45ca0c07dee99268

VI Poziom Świadomości Uniwersalna miłość

Osoba na rym poziomie świadomości staje się instancją duchową. Jej aura wykracza poza ziemski wymiar. Liczy się bycie, a nie czynienie! Ważne, że JESTEM, a nie KIM JESTEM!
Osoba ta zaprzestaje walk, dopuszcza do głosu naturalne procesy, ufa i pozwala dziać się. Rola i aspekt EGO ograniczają się tylko do fizycznych sfer życia. Istnieniem kieruje w pełni ukształtowana, najwyższa duchowa siła sprawcza. Powoli wszystko staje się JEDNYM. Wysoki poziom duchowy takiej osoby czyni ją autorytetem dla innych (jest to dopuszczalne!).
Na tym poziomie świadomości zjednanie ze WSZYSTKIM-CO-JEST wstępuje w sferę świadomych doznań i doświadczeń. Zdolność komunikacji ze światem zwierząt, roślin i kryształów staje się tutaj faktem. Zaczynają się zacierać ostatnie trójwymiarowe granice: Wszystko jest możliwe! Siły materializacji podporządkowują się woli Ducha. Zdolność urzeczywistniania osobistych wizji i marzeń graniczy niemal z cudem. Jest to punkt (sfera przejściowa), w którym w istocie ludzkiej coraz silniej objawia się boskie Źródło. Na tym poziomie świadomości kończy się „przymusowy” cykl reinkarnacyjny. Wibracja takiej osoby pozwala jej łączyć się ze WSZYSTKIMI i WSZYSTKIM, tzn. zaczyna ona świadomie wstępować w mentalną komunikację z Istotami Wyższymi.
Na tym etapie kończy się proces dojrzewania w czasie i przestrzeni. Tu domyka się cykl ziemskiego dojrzewania. Obecnie Ziemia oferuje każdemu z nas bardzo korzystne warunki do duchowego wzrastania. Jest to wyjątkowy Akt Łaski. Każdy z nas w niewiarygodnie krótkim czasie może teraz dokonać skoku kwantowego w poziomie świadomości.
Na tym etapie rozwoju PARTNERSTWO nabiera zupełnie nowych kształtów. Zostaje przezwyciężona każda forma własności prywatnej i osobistych zobowiązań. Nie ma żadnych wewnętrznych przymusów i wzajemnych uzależnień. Tu doświadcza się pełni szczęścia w ziemskim pojęciu partnerstwa. Wszystkie czynności będą wykonywane dobrowolnie, w niebiańskiej zgodności – w darze dla drugiej osoby. W tym partnerstwie odzwierciedla się rodzicielska dobroć, czyli najwyższy aspekt matczyno-ojcowskiej mądrości boskiego Źródła.

VII Poziom Świadomości – Mistyczne zjednoczenie

Uruchomiony na szóstym poziomie proces zjednoczenia Bytu ze WSZYSTKIM-CO-JEST wchodzi teraz w fazę urzeczywistnienia. W ten sposób rodzi się na Ziemi nowy bóg! Boska świadomość, która na szóstym poziomie coraz silniej wysuwała się do przodu, tutaj staje się manifestacją. Z tym poziomem wiąże się pojęcie proroka lub mistrza duchowego.
Wszystkie rozgraniczenia pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym światem rozpływają się odtąd samoistnie. Na tę osobę przestają oddziaływać prawa materii. Wędrówka pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym nie sprawia jej kłopotów. Osoba ta nie musi doświadczać polaryzacji ciężkiej, ziemskiej materii na własnym ciele, ponieważ zgłębiła już wszystkie bieguny wyzwań i sprzeczności. Wybór należy do niej: CZY, KIEDY, GDZIE i W KIM zechce inkarnować się w świecie gęstej materii jako awatar. Siódmy poziom świadomości objawia się na Ziemi w minimalnych promilach, ale pod koniec epoki CZASU na Ziemi pojawi się wiele Wysokich Istot z siódmej płaszczyzny Bytu. Wszystkie osoby, które poruszają się na szóstym poziomie świadomości, mogą się spodziewać, że w końcu cyklu CZASU, w 2012 roku, osiągną poziom siódmy.
Co się tyczy PARTNERSTWA, wszyscy ci, którzy wznieśli się do tego poziomu, wydostają się spod oddziaływań biegunów strachu i miłości. Duchowa harmonia, która ukazała się na szóstym poziomie, na siódmym doświadczana jest już jako swego rodzaju jedność żeńsko-męska.
W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że większość z nas rozpoznaje siebie jednocześnie na DRUGIM i TRZECIM poziomie świadomości, co wskazuje na wyjątkowo dynamiczne i bardzo intensywne przemiany w sferze świadomości w ostatnich czasach.

71824_487502107976649_520595042_n

Według danych Wernera Güntera w 1997 r. pośród 5,9 miliarda osób żyjących na Ziemi 95% ludzkości znajdowało się między PIERWSZYM a CZWARTYM poziomem, przy czym TRZECI poziom był dominujący. Osiągnęło go 2/3 ludzkości, czyli prawie 4 miliardy ludzi. Zaledwie 7,5% uświadomionych uznawało, że Ziemia jest planetą czterowymiarową. Na CZWARTYM poziomie świadomości znajdowało się około 450 milionów osób.
Zadowalające było jednak to, że około 3,5% ludzkości osiągnęło PIĄTY poziom, co oznaczało, że ponad 200 milionów osób dojrzało do rangi istot duchowych. Na SZÓSTYM poziomie – poziomie proroków – znajdowało się 1,8% ludzkości, czyli 106 milionów osób.
Jeżeli mówiło się, że do SIÓDMEGO poziomu dorosło zaledwie kilka promili ziemskiej społeczności, to przyjmując, iż byłby to jeden tylko promil, dałoby to wynik około pół miliona osób.
Jest prawie pewne, że wiele osób, przynależących obecnie do niższych poziomów świadomości, zdoła do 2012 roku nadrobić zaległości, dlatego już teraz możemy powiedzieć, że opłacało się uczynić planetę Ziemię Sferą Eksperymentów i Rozwoju!

P.S. Tekst zaczerpnięty z profilu Kasi Kulik na FB, która również go skądś zaczerpnęła, jednak nie podaje prawdziwego autora.

Jesteśmy Energią. Wywiad z Jamesem Mahu

Wywiad z Jamesem Mahu

…Wszystko jest Istotą Jedności, która istnieje dzięki Miłości…

– Jaki jest cel ludzkości? Dlaczego nie możemy po prostu zgrać się i żyć wspólnie w harmonii?

Aby odpowiedzieć na twoje pytanie użyję metafory w postaci koncepcji show zwanego „Taniec z Gwiazdami”. Pary tańczące w tym widowisku składają się na doświadczonych, profesjonalnych tancerzy oraz niedoświadczonych, tancerzy celebrytów.

W każdym odcinku jedna para zostaje wyeliminowana, do czasu aż zwycięzca wyłoni się w ostatnim odcinku widowiska.

 Zatem, mając ustaloną tę strukturę, wyobraź sobie że cała ziemia jest parkietem tanecznym. Na jednej stronie parkietu mamy celebrytów – choć trzeba dla rozsądku podkreślić, że ci celebryci niekoniecznie są sławni. Na drugiej stronie parkietu mamy doświadczonych profesjonalnych tancerzy.

Owi celebryci, cóż są oni starą drużyną. W pewnym sensie, reprezentują do czego doszła ludzkość – podczas naszej przeszłej podróży. Są oni częścią ludzkości, która żyje głównie w lewej półkuli mózgowej, w gadzim mózgu, w ego-osobowości, w tymczasowej skorupie. Żyją oni aby korzystać z życia, lecz także aby się go bać. Zatem ta grupa, jak sobie możesz wyobrazić, jest zainteresowana skanowaniem ich otoczenia i wynajdywaniem zagrożeń, poszukiwaniem rozwiązań problemów, strukturyzowaniem ich świata w konformizm – podążania w jednej linii. Preferują aby to robić, by być częścią opowieści trzeciego wymiaru: odnosić sukcesy, zdobywać rzeczy, być pionkami w grze, oraz starać się jak mogą aby nie sprawiać kłopotów (James użył powiedzenia „to not rock the boat” czyli dosłownie „aby nie kołysać łodzią„).

Na drugiej stronie parkietu tanecznego mamy tych profesjonalistów. Reprezentują oni kierunek, w którym zmierza cała ludzkość. Są naszą przyszłością. Są częścią ludzkości, która żyje głównie w ich prawej półkuli mózgowej – są bardziej intuicyjni, scentrowani w sercu, kreatywni. Są grupą, która poszukuje wibracji równości oraz jedności. Przeczuwają oni pola energetyczne – są świadomi, że wszyscy żyjemy w oceanie energii. To oni wprowadzają realne zmiany, zatem zgodnie z definicją sprawiają kłopoty („kołyszą łodzią„).

 Mamy zatem te dwie grupy poruszające się na parkiecie tanecznym zwanym Ziemią. Muzyka, czyli to co sprawia, że te dwie grupy zaczynają tańczyć i współdziałać to subtelne pola wibracyjne, poprzez które porusza się nasz system słoneczny podczas wykonywania jego wielkiego cyklu wokół galaktycznego rdzenia Drogi Mlecznej. Ta muzyka, jeśli można ją tak nazwać, sprawia że ludzkość łączy się w tym jednym tańcu. Teraz w obecnym etapie ten taniec, który się odbywa może wydawać się niezgrabny.

Czy nadążasz za mną?

– Tak, nadążam. Czy te dwie grupy są w podobnej wielkości?

Pod względem proporcji, na każdego profesjonalnego tancerza wypada około 650 celebrytów. Jednakże, nie jest tak że są tylko te dwie grupy. Ta dychotomia czy dualność dotyczy także jednostki.

Wewnątrz jednostki – jednej osoby – na poziomie mikrokosmosu, istnieje także ten parkiet taneczny. Pamiętaj, że żyjemy w holograficznym wszechświecie. Właśnie dlatego proporcje odgrywają tak ważną rolę w tym całym tańcu – do czego dojdę jeszcze później. Na razie, myśl o sobie jako o parkiecie tanecznym. Na jednej stronie jesteś celebrytą ze swoim gadzim mózgiem, twoją lewą półkulą. Walczysz o przetrwanie, jesteś logicznym konformistą. Nie są to złe rzeczy, nie daję celebrytom etykietki „złych” zaś profesjonalistom tych „dobrych”. Potrzeba obu aby istniała chemia. To proporcja ich obecności podczas podejmowania wszelkich decyzji stanowi punkt krytyczny.

1901187_581656455252808_1362741509_n

Po drugiej stronie, masz swoją duszę, serce, prawą półkulę, wyższy umysł, intuicję. Kiedy aktywujesz je w swym życiu – a poprzez to rozumiem, wezwanie ich poprzez praktykę sześciu cnót serca składających się na Boską Miłość (wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, zrozumienie, skromność i dzielność) – wówczas możesz podać przyjazną dłoń tej części ciebie, która jest celebrytą. Tej części ciebie, która jest mocno zakodowana twym instrumencie ludzkim, aby skanowała zagrożenia, starała się przetrwać, która jest egocentryczna, która widzi trzy wymiary i nic więcej. Tańczysz we własnym wnętrzu.

 Posiadasz więc tę dychotomię (dwudzielność), ten dualizm. Wszystko to jest w tobie. W pewnym sensie jest to także na zewnątrz ciebie, na większej scenie zwanej Ziemią. Zatem, twój lokalny wszechświat posiada swój parkiet taneczny, podobnie jak nie-lokalny wszechświat – Ziemia.

Profesjonalni tancerze nauczają, nie tylko poprzez słowa, lecz poprzez zachowania. Pokazują ruchy taneczne. Objawiają przepływy oraz praktyki, które pochodzą z serca i duszy. Nie wygłaszają kazań. Oni demonstrują. Częścią ich demonstracji jest akceptacja niezgrabności ich partnerów, tancerzy celebrytów – czy to na zewnątrz, czy też wewnątrz ich samych.

Część ludzkości będąca celebrytami skrystalizowała się w zachowaniach, które służyły im dobrze w trójwymiarowym świecie. Jednak aby móc tańczyć z profesjonalistami muszą oni chcieć zaakceptować nowe zachowania, nowe ruchy, nowe przepływy, oraz naprawdę słuchać muzyki – czuć ją.

Wymaga to re-modelacji ich systemów wierzeń. Nie jest to łatwe dla większego procentu ludzkiej populacji – połowy, która subskrybuje światowe religie. Profesjonaliści muszą więc posiadać współodczuwanie oraz zrozumienie. Pomaga również cierpliwość, bowiem niecierpliwość prowadzi do frustracji a nawet złości.

Jest to prawdziwe także dla samej jednostki, czyli kierowanie tego wobec niej samej. Czasem przyjmuje to formę samo-oceny a nawet szyderstwa.

Zatem ten taniec odbywa się jednocześnie we wszechświecie lokalnym oraz nielokalnym. Profesjonaliści czują wewnątrz siebie dychotomię nowej i starej drużyny, prawej i lewej półkuli, intuicji oraz logiki, duszy oraz ciała, serca oraz ego. Jednak są oni dwoma partnerami tanecznymi i kiedy dopasują się do muzyki, gdy nowa drużyna pokazuje ruchy starej, gdy praktykuje wobec niej współodczuwanie – dwie mogą tańczyć w jedności!

Jeśli zapytasz o sędziów, to we wszechświecie lokalnym to ty nim jesteś. Sam oceniasz jakość swego tańca. Kto prowadzi? Kto depcze po stopach? Kto obniża jakość ruchów? Tylko ty to oceniasz, i często bardzo ostro.

10154945_597049327046854_7186975314907048569_n

– Dlaczego? Dlaczego to robimy?

Ponieważ kiedy jesteś aktywowany, kiedy wiesz że jesteś energią – wiesz, że jesteś nią przede wszystkim, później dopiero ciałem. Wiesz, że ta energia jest połączona i powiązana ze wszystkim innym w nielokalnym wszechświecie. Wszystko jest Istotą Jedności, która istnieje dzięki Miłości.

Kiedy więc nieporadnie upadniesz, albo nadepniesz na palec, oceniasz siebie jako niezdarę. Jednak jak zawsze mówię, tutaj nie chodzi o perfekcję! Chodzi tutaj o praktykowanie ruchów, czyli cnót serca, najlepiej jak tylko możesz w każdej chwili.

Parkiet taneczny nie zawsze jest gładki. Trójwymiarowy świat posiada swoje wilcze doły oraz pułapki. Każdy może na nie natrafić. Kłopoty zdrowotne, fizyczne przeszkody, związki, stres w pracy, finansowe ograniczenia, wszystko to jest częścią parkietu, na którym tańczysz. Niektóre parkiety są bardziej wyboiste niż inne, jednak jeśli tak jest, zwalniasz swój taniec. Poruszasz się bardziej ostrożnie, tak że gdy uderzasz w wyboisty parkiet, nadal jesteś w stanie tańczyć. Twoje ruchy mogą nadal być pełne wdzięku. Możesz nadal praktykować cnoty serca będąc na parkiecie tanecznym.

– Kim są sędziowie we wszechświecie nielokalnym?

Są dwie grupy sędziów, każda dla jednej strony parkietu tanecznego. Dla tancerzy celebrytów, ich grupa sędziów pochodzi ze sfer religii, biznesu, rządów, kultur, polityków, tych którzy sami krzywią się z powodu ich własnego tańca, jednak skoro już trzeba to robić, to niechaj celebryci robią to pierwsi. „Bądźmy logiczni, racjonalni, oraz w zgodzie z panującymi wierzeniami naszych instytucji.”

Odnośnie tancerzy profesjonalnych, ich sędziowie pochodzą z elity kreatywnej kultury oraz od duchowych guru. Często są to autorzy duchowych bestsellerów, ci którzy podróżują po światowym parkiecie i dostarczają komentarzy odnośnie jak najlepiej żyć jako duchowa istota.

– Czy Ty, WingMakers jesteście sędziami?

Nie. Nie jesteśmy sędziami w żadnym znaczeniu tego słowa. Profesjonalni sędziowie próbują kultywować Pracowników Światła, New Age, Oświecone Społeczności. Są oni tymi, którzy postrzegani są jako liderzy tych społeczności, dostarczający praktyczne i możliwe do zastosowania idee. Stali się oni sędziami, w sensie że mają określoną wiedzę jak być uduchowioną osobą, wolną od presji religii oraz historycznego umysłu. Niekoniecznie widzą samych siebie jako sędzi, jednak jeśli oświadczają, że aby być uduchowionym, musisz używać tej techniki albo praktyki, wówczas w pewnym sensie są sędziami.

– Jednak czy nie jest to coś co robią sami WingMakers? Mówią o Sześciu Cnotach Serca oraz Pauzie Kwantowej (technika oddychania), czy innych tego typu rzeczach, oraz zachęcają do ich praktykowania.

Różnica jest taka, że my jesteśmy nieznani. Nikt nas nie widzi. Możesz nas nazwać niewidzialnymi sędziami, jednak jeśli jest się niewidzialnym to jak można być sędzią? Nie próbujemy także budować żadnych organizacji. Staramy się po prostu powiększyć proporcje obecności profesjonalnych tancerzy – kontynuując z naszą metaforą.

Widzisz, każdy może być profesjonalnym tancerzem. Mogą być nawet członkami rządów, kościoła katolickiego, mogą być Muzułmanami, Hindusami, mogą być w więzieniu, mogą być komunistami, mogą być hardcorowymi naukowcami… nie ma znaczenia czy są częścią „oświeconej społeczności” czy też nie, oraz jakie są ich systemy wierzeń. To co się naprawdę liczy, to czy świadomie promieniują cnotami ich serca. Czy transmitują współodczuwanie, zrozumienie, skromność, przebaczenie, itd, poprzez ich własne zachowania.

Często najlepszym profesjonalnym tancerzem jest najprostsza osoba bez żadnych powiązań z jakimkolwiek systemem wierzeń lub organizacją. Niepowiązana osoba po prostu trzyma się mocno swojej intuicyjnej wiary w wyższą siłę serca i duszy, i z powodu tej wiary mogą oni otrzymywać oraz transmitować częstotliwości równości oraz jedności.

10174849_603046763113777_2733464369615391043_n

 Tutaj nie chodzi o wiedzę. Ktoś może być ekstremalnie wiedzący w kontekście czym jest historyczny umysł oraz Duch, mogą nawet mieć odpowiednik doktoratu w duchowości, ale będąc w ich głowach będą tańczyć w rytm muzyki o niższej częstotliwości.

Niepowiązana jednostka jest w zrównaniu z częstotliwościami miłości oraz współodczuwania. Nie zaś z organizacjami oraz osobowościami, z rządami lub politycznymi ruchami, z religiami lub duchowymi instytucjami. Zatem, profesjonalni tancerze mogą pochodzić z każdego miejsca, i tego powodu, nie ma naprawdę nikogo, kto mógłby ich oceniać… choć na pewno niektórzy spróbują.

 Ruch życia w centrum serca nie należy do żadnej organizacji. Nie jest on także prowincją WingMakers. Jest to starożytny sposób życia, znany długo przed tym zanim ludzkość zaczęła egzystować na tej planecie. Ten taniec oraz proporcje celebrytów i profesjonalistów istniały od dawna w przestrzeni materialnego wszechświata.

Jest to życie intuicyjne, jednak tylko dla tych którzy otworzyli się wobec profesjonalisty w ich wnętrzu.

– Jak się tego dokonuje?

Nihilizm jest potężnym ruchem tanecznym wśród tancerzy celebrytów. Lewa półkula oraz gadzi mózg, widzą życie w centrum serca jako zupełnie nieznaczące, nawet coś czego trzeba się obawiać tak aby móc nawigować przez ich własne rozczarowania, problemy oraz niezręczności. Proponują oni wizję wszechświata bez miłości. Uważają, że Bóg jest wymysłem prawej półkuli. Jest iluzją, zatem taniec wobec muzyki nie ma sensu.

 Wielu ludziom, gdy dorastają, dany jest jest wybór pomiędzy religią lub nihilizmem. Ich proces myślowy brzmi: mogę być albo wierzącym albo ateistą. Jednak prawdziwy świat jest o wiele bardziej złożony. Zawsze chodzi tutaj o proporcje. Jest to matematyczna pewność, ponieważ jesteśmy energetycznymi istotami, nie zaś materialnymi zbiornikami komórek, mięśni, kości, ścięgien, organów i krwi. Nie jesteśmy więc wyspami organicznej materii, jesteśmy kolektywnym oceanem energii. Proporcje więc determinują wszystko z powodu tego wszechpołączenia.

Aby widzieć nas samych jako Istoty skomponowane z energii, z wibracyjnych pól, które mieszają się z każdą inną Istotą, oraz że to wymieszanie zawiera w sobie także energię pól planet, gwiazd, galaktyk, oraz całego wszechświata – oto właśnie nowy model nauki, jaki przyjmuje obecnie ludzkość.

Owy model może być zaadaptowany w nihilistycznym systemie wierzeń o niewspierającym, bezbożnym wszechświecie. Może być także zaadoptowany przez religijne i duchowe systemy wierzeń jako dowód, iż wszechświat jest wynikiem wspierającej, kreatywnej siły zwanej Bogiem, Allahem czy Stwórcą – jakiekolwiek słowo zechcesz wybrać aby ją opisać.

Pierwszym krokiem będzie zawsze aktywacja profesjonalnego tancerza. Mieć choćby jego poczucie, nieważne jak ogólne. Aby nawiązać z nim kontakt oraz wyklarować jego obecność poprzez praktykowanie tego, co wypływa z twojego serca w formie intuicyjnej inteligencji, behawioralnej inteligencji oraz prostoty.

Osobiście wierzę, że praktyka cnót serca jest dobrym sposobem, jednak każdy może znaleźć własną metodę. Jak powiedziałem wcześniej, ścieżka ta nie należy do nikogo z zewnątrz, ponieważ jakkolwiek to paradoksalne, jest to ścieżka jednostki ku wszechpołączeniu. Nie ma tak naprawdę innej drogi.

 – Wspomniałeś wcześniej o proporcji 650 celebrytów na jednego profesjonalnego tancerza. Jak na proporcję, wydaje się ona tragiczna. Czy widzisz dla nas nadzieję?

Tutaj nie chodzi o nadzieję. Tutaj chodzi o empatię pojedynczej jednostki operującej w zrównaniu i rezonansie ze wszechświatem. Proporcja 1:650 jest częścią równania, inną jest kompletna ilość członków ludzkości, którzy są obecnie inkarnowani na tej planecie. To co zostało nazwane przez wielu ludzi „Przejściem” jest właśnie przejściem proporcji ku bardziej połączonej i zrównanej ludzkości. Istnieje obecnie dwanaście milionów ludzi na tej planecie, którzy są zdolni transmitować te czyste, wyższe częstotliwości serca-duszy, oraz robić to świadomie, regularnie i bezwarunkowo.

tłumaczenie: Dorian Klich. Centrum Serca

fb: Dorian Klich

www.elemiah.pl

https://www.facebook.com/Warsztat.Elemiah

Miód pokrzywowy i zupa z pokrzywy

Każdego dnia zażywajmy, na czczo, łyżeczkę miodu pokrzywowego.

Ten miód nie tylko wzmacnia odporność całego organizmu i świetnie wpływa na naszą urodę, ale też reguluje poziom hormonów, obniża oraz wyrównuje ciśnienie tętnicze.
Badania dowodzą, że już po krótkim okresie stosowania powstrzymał u kilku chorych rozwój gruczolaka prostaty – więcej o tym – mgr. inż J. Linkiewicza w „Właściwości lecznicze i metody stosowania pokrzywy”.

PRZEPIS NA MIÓD POKRZYWOWY

Miód pokrzywowy – jak go przygotować ?

 1. Zrywamy najlepiej na łące świeżą pokrzywę,  najlepiej w rękawiczkach,
 2. Dokładnie ją myjemy w letniej wodzie i odsączamy,
 3. Następnie pokrzywę mielimy w maszynce do mięsa
 4. Powstałą papkę przeciskamy przez gazę,
 5. Powstaje sok pokrzywowy,
 6. Sok dodajemy do miodu, który delikatnie rozpuszczamy w garnku (nie gotujemy) w proporcji: 1 szklanka soku-3 szklanki miodu

Na efekty długo nie będzie trzeba czekać. Tak przygotowany miód zachowuje właściwości lecznicze nawet przez 2 lata.

O pokrzywie

W celach leczniczych zbiera się ziele lub najczęściej liście pokrzywy (najlepiej przed kwitnieniem). Suszy się je w cieniu w temperaturze do 35 stopni C. Jesienią lub wczesną wiosną wykopuje się kłącza i rozłogi pokrzywy, myje, suszy w temp. Do 40 stopni C.

Pokrzywa zawiera garbniki, kwasy organiczne, glukokininę powodującą oniżenie poziomu cukru we krwi, duże ilości chlorofilu, witaminy C (aż 60 mg w 100 g świeżych liści) i K, także witaminy z grupy B, prowitaminę A oraz mnóstwo składników mineralnych, a zwłaszcza potas, wapń i żelazo.

LIŚĆ POKRZYWY ogólnie wzmacniającnia, „czyści krew”. Służy do leczenia chorób przewodów moczowych (środek moczopędny), układu oddechowego, nieżytów żołądkowo – jelitowych (środek przeciw biegunkowy), jest środkiem pomocniczym w leczeniu cukrzycy, hamuje krwotoki, wpływa dodatnio na procesy przemiany materii, pobudza działalność gruczołów wydzielania wewnętrznego i zwiększa ilość krwinek czerwonych.

W liściach jak i korzeniach pokrzywy są związki pobudzające organizm człowieka do zwiększonego wytwarzania substancji chroniących przed inwazją wirusów a także przed tymi rodzajami nowotworów, które są wywoływane przez odpowiednie wirusy onkogenne.

DO KĄPIELI I PŁUKANIA UST ziele i liść pokrzywy.

W przemyśle ziele pokrzywy służy do otrzymywania czystego chlorofilu, stosowanego do wyrobu mydeł i kosmetyków (liść pokrzywy wzmacnia cebulki włosowe). Z liści pokrzywy można także otrzymać dobrą zieloną farbę. Włókna z łodyg pokrzywy były stosowane do wyrobu sznurów, sieci rybackich, grubych wyrobów tekstylnych. Na wsi od dawien dawna wiedziano, że drobno pokrojone i sparzone wrzątkiem liście pokrzywy są doskonałą paszą dla świń, bydła i drobiu (dla drobiu nie trzeba parzyć, nawet kurczętom). Suszone zaś dodaje się zimą do karmy kurom, aby się lepiej niosły i jajka miały pomarańczowe żółtka.

TAMUJE KREW. Liście pokrzywy wysuszone (w cieniu) i zmielone na proszek są jednym z najlepszych środków tamujących krew. Także świeże, pogniecione (zmiażdżone) pokrzywy stosowano jako opatrunek tamujący krew.

ODWAR. W ziołolecznictwie najczęściej sporządza się odwar z 2 łyżek liści i 2 szklanek wody (gotować 5 minut i przecedzić do termosu) i pije po pół szklanki trzy razy dziennie jako środek ogólnie wzmacniający. Jako moczopędne i przeciw cukrzycowe stosuje się liście i korzenie pokrzywy w odpowiednich mieszankach.

JADALNA, nawet na surowo. Do spożycia zbieramy wiosną młode pędy, potem jedynie najmłodsze wierzchołki i młode liście. Nie powinniśmy zbierać nadmiernie wyrośniętych roślin a także rosnących w miastach, w pobliżu ruchliwych szos, zakładów przemysłowych. Należy je zawsze dobrze wypłukać i sparzyć wrzątkiem, można też spróbować zlikwidować parzące włoski poprzez dokładne przetarcie łyżką. Pokrzywy możemy dodawać do zup, omletów, farszy i sałatek. Dawniej w Polsce jadano młode pokrzywy jako namiastkę szpinaku. Drobno pokrojone młode listki pokrzywy mogą zastąpić zieloną pietruszkę.

ZUPA z POKRZYW

Zupa z młodych pokrzyw (na 4 osoby):
Kilka ziemniaków (2-3) obrać, umyć, pokrajać w drobną kostkę, zalać gorącą wodą i gotować aż się rozgotują. Do większego garnka wsypać 2 duże garście drobno pokrojonych pokrzyw, dodać utartą na tarce dużą marchew, wymieszać i zalać gorącym wywarem z mięsa lub kostki bulionowej (półtora litra). Jedną cebulę drobno posiekać, zeszklić na maśle, połączyć z zupą. Wlać do zupy zawartość garnka w którym rozgotowały się ziemniaki. Zagotować. Zupę przyprawić do smaku solą, pieprzem, zagęścić żółtkiem wymieszanym ze śmietaną (jedno żółtko, pół szklanki śmietany) i zakwasić łyżką soku cytrynowego. Dłużej nie gotować.

http://www.elemiah.pl

źródło: http://www.ekogazeta.com.pl/

miód pokrzywowy

 

Lecznicze działanie drzew

Pozytywne energetyczne oddziaływanie drzew znano już przed wiekami. Nieprzypadkowo świątynie powstawały w otoczeniu tzw. świętych gajów czy w lasach. Do dzisiaj przetrwał też zwyczaj organizowania biesiad czy też uroczystości weselnych w cieniu drzew, w ogrodach.

Manfred Himmel w swojej książce „Drzewa pomagają leczyć” zachęca do kontaktu z drzewami i ich energiami.
Pisze:

„Spacerując po lesie możemy odczuć, jak nasze ciało energetyczne przenika pole energii życiowej drzew: pola energetyczne człowieka i drzewa przenikają się nawzajem, uwalniając się od negatywnej energii, ładując i wyrównując potencjał.

Wracamy do domu znowu rześcy, wzmocnieni i pełni nowych pomysłów, silni i przepełnieni energią życiową.”

 PRZYTULANIE DRZEW

Wystarczy głaskać, opierać się, przytulać do drzewa lub siedzieć w lesie.

Każdy gatunek drzew działa na ludzi pozytywnie.
Kontakt z drzewami zwiększa odporność organizmu, polepsza samopoczucie, ale każdy gatunek ma inne właściwości energetyzujące (podobnie jak nalewki sporządzane z różnych drzew oddziałują na różnorodne schorzenia).

TYLKO ZDROWE DRZEWA
Chore drzewa łatwo rozpoznać.

Bywają takie ze zwyrodnieniami, uschnięte, takie na których rosną jemioły czy huby lub też zaatakowane przez szkodniki. Ważne jest też sąsiedztwo w jakim rośnie drzewo – unikajmy linii energetycznych czy ruchliwych szos, ulic. Do takich drzew nie należy się przytulać.

Oczyszczała kiedyś mieszkanie ze szkodliwego wpływu cieków wodnych. – Od razu, kiedy weszłam, poczułam złą energię, silniejszą niż w przypadku normalnych cieków – opowiada radiestetka. Rozglądała się, by znaleźć coś, co emitowało te sygnały.

Jedynie zdrowe, żywe drzewa to takie do jakich należy się przytulać.

Iglaste są żywe cały rok, liściaste tylko od wiosny do jesieni.

energia drzew

NA WYCZUCIE

Jeżeli kontakt z drzewem powoduje odprężenie czy przyjemność oznacza to, że kontakt jest dla nas pozytywny. Gdy odczuwamy zbyt silny kontakt energetyczny czy  ból głowy, poszukajmy innego drzewa.

 • AKACJA – pomaga nabrać ochoty do pracy. 
 • BRZOZA – uspokaja i rozbudza intuicję.
 • BUK – poprawia humor.
 • CZEREŚNIA – drzewo kobiet pomaga odnaleźć kobiecość, uwierzyć w siebie.
 • DĄB – przysparza sił witalnych, wzmacnia psychikę, przyspiesza powrót do zdrowia. Drzewo dla przemęczonych pracą.
 • JABŁOŃ – stymuluje nowe pomysły.
 • JARZĘBINA – pozwala dostrzec niedostrzegalne, rozwija intuicję.
 • JODŁA – leczy z zazdrości i negatywnych emocji, wycisza, pomaga pozbyć się seksualnych zahamowań.
 • KASZTANOWIEC – pomocny przy depresji.
 • LESZCZYNA – posiada moc radiestezyjną, jest dobrym materiałem na różdżki.
 • LIPA – drzewo ochronne. Pomaga przezwyciężyć lęki, inspiruje, uspokaja. Pod lipą można pisać wiersze, raporty itp.
 • MODRZEW – ułatwia podejmowanie decyzji, inspiruje.
 • ORZECH – wzmacnia siły fizyczne i psychiczne (upór). Wyostrza inteligencję.
 • SOSNA – przyciąga pieniądze i uczy właściwego inwestowania.
 • ŚWIERK – pomaga przezwyciężyć nieśmiałość.
 • TOPOLA – wspomaga miłość i przyjaźń. Leczy z samotności.
 • WIERZBA – uważane za drzewo czarownic. pomaga pojąć to co niezwykłe – prawa rządzące wszechświatem.
 • WIŚNIA – drzewo seksu i zmysłowości. Działa na pary, które wybiorą się na piknik pod wiśnią.

http://www.elemiah.pl

źródło: http://www.ekogazeta.com.pl/

Oczyszczanie Organizmu

Każdy z organów powinien być oczyszczony z toksyn, najmniej raz w roku, najlepiej w okresie swojej aktywności.

OKRESY AKTYWNOŚCI NARZĄDÓW w 2014 roku

Zgodnie z horoskopem chińskim, 31 stycznia, w zodiaku panowanie obejmuje Drewniany Koń. 
W astrologii Wschodu znak Konia nierozerwalnie związany jest z takimi cechami jak wolność, radość, swoboda działania, ambicja i pracowitość.
Rok Konia na pewno nie pozwoli nam na zatrzymanie się w biegu i wniesie w nasze życie dużo gwałtownych zmian, w związku z tym tempo naszego życia znacznie przyspieszy.

W sferze zdrowia najsłabszym organem będzie wątroba i woreczek żółciowy.

W tym roku, jak i w innych latach, mogą pojawić się również problemy z na co dzień sprawnie funkcjonującymi narządami w okresach ich najwyższej aktywności. Są to też okresy w których najlepiej jest wykonać oczyszczanie.

Wątroba i woreczek żółciowy – aktywne od 14 lutego do 27 kwietnia.

Śledziona, trzustka i żołądek – aktywne od 28 kwietnia do 15 maja.

Serce i jelito cienkie – aktywne od 16 maja do 26 lipca.

Śledziona, trzustka i żołądek – aktywne od 27 lipca do 13 sierpnia.

Płuca i jelito grube – aktywne od 14 sierpnia do 24 października.

Śledziona, trzustka i żołądek – aktywne od 25 października do 11 listopada.

Nerki i pęcherz moczowy – aktywne od 12 listopada do 26 stycznia.

Śledziona, trzustka i żołądek – aktywne w dniach 27 stycznia – 13 lutego.


Dobowa aktywność organów:
Znajomość dobowych rytmów aktywności poszczególnych narządów pozwala wykryć przyczyny dolegliwości, np. senność lub rozdrażnienie w południe mogą sugerować zaburzenia pracy serca lub woreczka żółciowego, a ten sam stan ok. 18-tej może być wywołany słabością nerek lub zanieczyszczeniem jelita grubego, i przeprowadzić zabiegi lecznicze, wzmacniające przy minimalnej aktywności lub oczyszczające w czasie ich największej aktywności.

Wątroba – godziny 1-3
Płuca – godziny 3-5
Jelito grube – godziny 5-7
Żołądek – godziny 7-9
Trzustka – godziny 9-11
Serce – godziny 11-13
Jelito cienkie – godziny 13-15
Pęcherz moczowy – godziny 15-17
Nerki – godziny 17-19
Osierdzie – godziny 19-21
„Potrójny ogrzewacz” – godziny 21-23
Woreczek żółciowy – godziny 23 – l

Pamiętaj jednak, nigdy nie oczyszczaj wątroby czy innych organów podczas ostrej choroby w czasie pełni lub nowiu księżyca.

Wybierając czas na własne oczyszczanie warto uwzględnić osobiste biorytmy http://www.bioduct.org/biorytm.html  i unikać oczyszczania w dniach gdy wykresy przecinają linię „zero”.

FAZY  oraz ich znaczenie 

SZCZEGÓŁY faz księżyca

Rozróżniamy cztery główne fazy ruchu Księżyca:

NÓW-Księżyc jest niewidoczny. Symbolizuje początek. Sprzyja podejmowaniu decyzji i rozpoczynaniu nowych projektów. Organizm łatwiej pozbywa się toksyn.

KSIĘŻYC ROSNĄCY. Sprzyja aktywności i gromadzeniu sił. Organizm łatwo przyswaja środki odżywcze i magazynuje energię. Dobry czas na zabiegi upiększające. W tym okresie można przybrać łatwo na wadze i źle leczą się rany.

PEŁNIA. Wzmacnia siły psychiczne i duchowe. Uwalnia energię zebraną podczas przybierania księżyca. Krew ma słabe właściwości krzepnięcia. Należy unikać wszelkich zabiegów i operacji.

KSIĘŻYC MALEJĄCY. Symbolizuje podsumowanie. Sprzyja podejmowaniu decyzji związanych z pozbyciem się niekorzystnych czynników w życiu, rezygnacji z tych obszarów, które nie przyniosły spodziewanych efektów. Sprzyja medytacji. Organizm korzysta z własnych zasobów energetycznych. To dobra pora na operacje.

Ekadashi to wyjątkowy dzień w kalendarzu księżycowym i filozofii ajurwedy. To jedenasty dzień kalendarza księżycowego (zwany również pierwszym trygonem). Niektóre Źródła podają, że są dwa dni – 4 dni przed pełnią oraz 4 dni przed nowiem.

Dni Ekadashi na rok 2014:
Styczeń -12, 26,
Luty – 11, 28
Marzec – 12, 27,
Kwiecień – 10-11, 25
Maj – 10, 24,
Czerwiec – 9, 23
Lipiec – 8, 23
Sierpień – 6, 21
Wrzesień – 5, 20
Październik – 4, 19
Listopad – 2, 18
Grudzień -2, 18

DATY i godziny faz KSIĘŻYCA, rok 2014, w Polsce

Nów    1 styczeń 2014    12:15:02
Pierwsza kwarta    8 styczeń 2014    04:40:20
Pełnia    16 styczeń 2014    05:53:35
Ostatnia kwarta    24 styczeń 2014    06:21:01
Nów    30 styczeń 2014    22:40:35
Pierwsza kwarta    6 luty 2014    20:22:33
Pełnia    15 luty 2014    00:54:46
Ostatnia kwarta    22 luty 2014    18:16:56
Nów    1 marzec 2014    09:02:41
Pierwsza kwarta    8 marzec 2014    14:27:08
Pełnia    16 marzec 2014    18:10:46
Ostatnia kwarta    24 marzec 2014    02:47:36
Nów    30 marzec 2014    20:48:06
Pierwsza kwarta    7 kwiecień 2014    10:31:44
Pełnia    15 kwiecień 2014    09:45:18
Ostatnia kwarta    22 kwiecień 2014    09:53:06
Nów    29 kwiecień 2014    08:17:37
Pierwsza kwarta    7 maj 2014    05:16:49
Pełnia    14 maj 2014    21:18:47
Ostatnia kwarta    21 maj 2014    15:00:33
Nów    28 maj 2014    20:43:03
Pierwsza kwarta    5 czerwiec 2014    22:40:58
Pełnia    13 czerwiec 2014    06:13:45
Ostatnia kwarta    19 czerwiec 2014    20:40:05
Nów    27 czerwiec 2014    10:10:33
Pierwsza kwarta    5 lipiec 2014    14:00:41
Pełnia    12 lipiec 2014    13:26:46
Ostatnia kwarta    19 lipiec 2014    04:09:44
Nów    27 lipiec 2014    00:42:51
Pierwsza kwarta    4 sierpień 2014    02:50:56
Pełnia    10 sierpień 2014    20:10:51
Ostatnia kwarta    17 sierpień 2014    14:27:01
Nów    25 sierpień 2014    16:13:02
Pierwsza kwarta    2 wrzesień 2014    13:11:53
Pełnia    9 wrzesień 2014    03:38:55
Ostatnia kwarta    16 wrzesień 2014    04:05:49
Nów    24 wrzesień 2014    08:13:32
Pierwsza kwarta    1 październik 2014    21:33:02
Pełnia    8 październik 2014    12:50:43
Ostatnia kwarta    15 październik 2014    21:13:16
Nów    23 październik 2014    23:56:14
Pierwsza kwarta    31 październik 2014    03:48:56
Pełnia    6 listopad 2014    23:22:56
Ostatnia kwarta    14 listopad 2014    16:17:55
Nów    22 listopad 2014    13:32:04
Pierwsza kwarta    29 listopad 2014    11:07:23
Pełnia    6 grudzień 2014    13:27:13
Ostatnia kwarta    14 grudzień 2014    13:53:53
Nów    22 grudzień 2014    02:36:15
Pierwsza kwarta    28 grudzień 2014    19:32:50

 http://www.elemiah.pl

źródło:  http://lekabel.com/

Fazy Księżyca a oczyszczanie, odchudzanie i wzmacnianie organizmu

Miesiąc księżycowy trwa 29.5 dnia i jest naturalnym okresem,w ciągu którego zachodzi pełen cykl przemian.

Zmieniają się siły przypływów i odpływów w morzach i oceanach, zmienia się zachowanie atmosfery co ma wpływ na zjawiska meteorologiczne, Księżyc przechodzi przez pętlę magnetosferyczną Ziemi zmieniając parametry magnetosfery i wreszcie odbicie światła słonecznego od jego powierzchni zmienia się co odbija się na organizmach istot żywych.

WPŁYW KSIĘŻYCA

Znany jest wpływ księzyca na rośliny, popularne są biodynamiczne kalendarze ogrodnicze

Jednak współczesna nauka odrzuca znaczenie wpływu Księżyca na organizm człowieka, czy słusznie? Obserwując wpływ Księżyca, po kilku pełnych cyklach, autor „Biorytmologii i urynoterapii” G.P.Małachow, zauważył, że w samopoczuciu zachodzi pewna okresowa prawidłowość, która idealnie, zgadza się ze zmiennością warunków w poszczególnych fazach księżyca. Jak ktoś chce, niech sam sobie sprawdzi 🙂

Leczenie w rytmie faz księżyca

FAZY KSIĘŻYCA I ICH WPŁYW NA ORGANIZM.

Pierwsza faza (tą fazę rozpoczyna nów)

 • Kierunek przepływu. Przemieszczanie się z góry na dół (w nocy), co nie sprzyja nocnej aktywności.
 • Wysiłek fizyczny. Powinien wzrastać stopniowo, aż do piątego dnia. W 5, 6, 7 dniu można dać czadu.
 • Jedzenie. Pokarmy nie poddane obróbce termicznej, świeże, soczyste, wodniste, chłodne – na przykład świeżo wyciśnięty sok z marchwi, buraków i jabłek, itp.
 • Zabiegi oczyszczające. Zwłaszcza pod koniec dobrze jest oczyszczać skórę (łaźnia) oraz usuwać śluz z zatok szczękowych i nosowych oraz migdałków
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne. Na zmianę ciepłe (1 min) i zimne natryski

Druga faza (początek fazy w 8-mej dobie po nowiu)

 • Kierunek przepływu. Rozszerzanie organizmu, kierowanie strumieni płynów i energii od wewnątrz na zewnątrz, co sprzyja oczyszczaniu organizmu, łatwemu zużywaniu energii oraz dużej utracie krwi.
 • Wysiłek fizyczny. Powinien od średniego do małego stopniowo się zmniejszać aż do pełni.
 • Jedzenie. Kasze, warzywa suszone, mała ilość oleju, mało wilgotne pokarmy.
 • Zabiegi oczyszczające. Najlepsza faza na zabiegi oczyszczające. W drugiej i trzeciej części tej fazy najlepszy czas na oczyszczanie woreczka żółciowego oraz wątroby.

W tym okresie Szankh prakszalana świetnie oczyszcza nie tylko przewód pokarmowy, ale i wątrobę oraz trzustkę. W ostatniej trzeciej części najlepszy czas na lewatywy. Dzień 11 kalendarza księżycowego (hind. „ekadaszi”) najlepszy na głodówkę i oczyszczanie. Dzień 14 nosi nazwę „dwie rury”, co symbolizuje rury odpływowe, którymi usuwane są z organizmu zanieczyszczenia. Można wtedy głodować na sucho.

 • Zabiegi fizjoterapeutyczne. Na zmianę ciepłe (1min) i zimne natryski, ale na początku fazy z umiarem, a pod koniec intensywnie. Świetny okres na zabiegi parowe w łaźni.

Trzecia faza (ta faza rozpoczyna się od pełni w 15-tej dobie)

 • Kierunek przepływu. Następuje kurczenie. Środek grawitacji przemieszcza się od okolic nerek do ud.
 • Wysiłek fizyczny. Zwiększenie wysiłku i najcięższe treningi powinny przypadać na koniec tej fazy.
 • Jedzenie. Tak jak dla pierwszej fazy. Pokarmy nie poddane obróbce termicznej, świeże, soczyste, wodniste, chłodne.
 • Zabiegi oczyszczające. Tak jak dla pierwszej fazy.

Czwarta faza (początek fazy w 22-giej dobie)

 • Kierunek przepływu. Rozszerzanie dzięki przeciwnemu działaniu grawitacji Słońca i Księżyca.
 • Wysiłek fizyczny. Umiarkowany, a przed nowiem jeszcze zmniejszony. Należy kończyć w tym czasie cykle treningowe. Więcej ćwiczeń gimnastycznych niż siłowych.
 • Jedzenie. Tak jak dla drugiej fazy. Pokarmy lekkostrawne, mniej oleiste. Unikać nieznanych i ciężkostrawnych.
 • Zabiegi oczyszczające. Dobry okres na szankh prakszalanę. Dni 23,26 (ekadaszi – 11 dzień po pełni), 29 najlepsze na głodówki
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne. Oblewanie chłodną wodą zaczynając od stóp, kierując się do góry.

ZALECENIA

Na stronie http://astronomia.gery.pl/datownik/fazy_ksiezyca.php, można odczytać dokładnie czas poszczególnych faz.

Zgodnie z biorytmem księżycowym zaleca się rozpoczynanie każdego cyklu uzdrawiającego po nowiu, aby kulminacja oczyszczania przypadła na drugą fazę księżyca (8-14 doba po nowiu), która sprzyja oczyszczaniu organizmu. Na tę fazę przypada szczególny 11 dzień księżycowyekadashi po nowiu księżyca, tradycyjnie uznawany za dzień postu. Ekadaszi jest dniem największej mocy oczyszczającej w cyklu księżycowym i jest tradycyjnie przeznaczany na oczyszczanie, np. łatwo znosi się głodówkę, a oczyszczenie następuje takie, jak gdybyśmy nie jedli ze trzy dni. Faza ta najbardziej sprzyja zabiegom oczyszczającym – zanieczyszczenia wraz ze strumieniem płynu same dążą na zewnątrz.

W drugiej i trzeciej tej fazy aktywne są pęcherzyk żółciowy i wątroba, pożądane jest więc, aby oczyszczanie obszaru pitta (żółci) w zabiegu virechana przypadło na ten czas. Jest to najlepszy czas na oczyszczenie wątroby.

W ostatniej z trzech części tego okresu lewatywy umożliwiają oczyszczanie jelita grubego i eliminowanie wszelkich nieczystości z jamy brzusznej. Na ten czas przypada 14 dzień księżycowy – pełnia księżyca, noszący nazwę „dwie rury” i symbolizuje ruchy odpływowe, którymi należy wyprowadzać z organizmu zanieczyszczenia, to najlepszy dzień na zakończenia oczyszczenia czy głodówki, aby przyniosła najlepszy efekt oczyszczający. Z kolei po pełni księżyca przychodzi czas na wzmacnianie i regenerację organizmu. Na ten okres powinny przypaść procedury po-oczyszczeniowe, wzmacniające, kiedy procesy trawienne przebiegają znacznie lepiej.

 

kwiecien_ksiezyc Poniżej: Fazy KSIĘŻYCA, maj 2014 r.. maj_ksiezyc

http://www.elemiah.pl

źródło:  http://www.ekogazeta.com.pl/

Misy i Gongi Tybetańskie. Terapia dźwiękiem.

Terapia dźwiękiem. Masaż dźwiękiem według Petera Hessa. Misy i Gongi Tybetańskie.

Misa wydaje dźwięk OM, umożliwiający odkodowanie pierwotnych informacji zawartych w DNA, poprzez zaktywizowanie własnych, oryginalnych kodów energetycznych. Każdy człowiek ma swój własny, niepowtarzalny kod dźwiękowy. Świat jest dźwiękiem. Ciało posiada pamięć przeżytych  emocji, także tych, które wyparliśmy, bo były dla nas niewygodne – one nadal istnieją, zostały zepchnięte do podświadomości i zapisane w naszym ciele zatruwają nas, są przyczyną większości chorób, w naszym ciele wyrażają w postaci różnych napięć i ograniczeń ruchowych. Dźwięki Mis Tybetańskich wnikają w ciało, niosąc informację zdrowia. To masaż komórkowy, podczas którego ciało i umysł wprowadzone zostają w stan głębokiego relaksu, wyciszenia, podobnego do medytacji, twórczej wizualizacji. Dochodzi do zsynchronizowania obu półkul mózgowych. Ciało, pozbawione blokad i napięć, zaczyna odczuwać lekkość i błogi spokój. Likwidowane są negatywne wzorce, stare, bezużyteczne sposoby myślenia, odczuwania, oceniania siebie.

812_Sunset_20Didgeridoo_200751Masaż dźwiękiem wykorzystywany jest w pracy z dziećmi i dorosłymi, z osobami niedosłyszącymi, niewidomymi, z opóźnieniem umysłowym, ruchowym, z zaburzeniami mowy. Jako medytacja w sesjach indywidualnych i grupowych koncertach. Jest skuteczny w leczeniu chorób psychosomatycznych – stres, przewlekły ból (głowy, kręgosłupa i in.), w leczeniu bezsenności, zaburzeniach trawienia.  Reguluje ciśnienie, niweluje napięcia, blokady, obniża poziom lęku, poprawia samopoczucie, rozluźnia napięcie mięśni, wzmacnia odporność psychiczną, poczucie bezpieczeństwa, uaktywnia procesy myślowe, koncentrację. Misy układa w pewnej odległości od ciała lub też na ciele, w ściśle określonych miejscach. Delikatnie pobudza się je do drgań. Pacjent ubrany jest w luźny strój.

misy2

Warsztat Elemiah. Medycyna naturalna Bydgoszcz.

Terapia dźwiękiem: Misy i Gongi Tybetańskie, didgeridoo. Koncerty grupowe i sesje indywidualne.