Oneness. Deeksha, Diksza. Błogosławieństwo Jedności.

Oneness. Deeksha, Diksza. Błogosławieństwo Jedności jest doświadczeniem przekazującym fizyczną energię.

Założyciele Oneness –  Sri Bhagavan i Sri Amma.
Medytacje,  codzienna nauka Oneness, sentencje, informacje o trenerach i dawcach Dikszy:  http://www.facebook.com/diksza

Ponad milion ludzi na całej planecie doświadcza Boskiego Fenomenu, znanego jako Deeksha.

oneness-all-is-one

Deeksha (Diksza) rozpoczyna w ludziach głęboki proces duchowego przebudzenia. Błogosławieństwo Jedności jest doświadczeniem niezależnym światopoglądowo, przekazującym fizyczną energię, budzącą nasze połączenie z jednością we wszystkim, pozwalającą każdemu z nas pogłębić nasze relacje z tymi, których kochamy, ze sobą samymi, z nieznajomymi i z naszym Stwórcą. Błogosławieństwo Jedności inicjuje zmianę neurobiologiczną w mózgu.
Nasza planeta oraz cała ludzkość przechodzą obecnie przez większą transformację w swojej ewolucji. Wpływa ona na nasze środowisko, nasze struktury społeczne oraz na  naszą indywidualną i zbiorową świadomość. Założyciele Oneness –  Sri Bhagavan i Sri Amma, są tutaj, by pomóc w tej transformacji.

Oneness Meditation (OM) Medytacja Oneness, Jedności jest Boskim przekazem dawanym w milczeniu – bez nauk, filozofii czy rytuałów. Liliana Hackner, będąca trenerem Oneness, jest jedyną w Polsce i jedną z dwóch osób w Wielkiej Brytanii, inicjowanych,  by przekazywać to Błogosławieństwo innym.

Oneness Meditation jest nową potężną medytacją, w której Boskie energie są przekazywane, by pomóc ci  przebudzić duchowe energie wewnątrz ciebie. To bardzo święte Błogosławieństwo oferuje ci możliwość bez wysiłku  wyzwolić umysł  i przebudzić się do magii i piękna życia.  Płynąc przez oczy  Oneness Meditator (Trenera Oneness, który jest zainicjowany do przekazywania Oneness Meditation) Oneness Meditation – Medytacja Jedności tworzy zmianę neurobiologiczną, która naturalnie przyśpiesza proces Przebudzenia.

Oneness Meditation – Medytacja Jedności – jest dla każdego.  Jest ona świecka i przekazywana w milczeniu.

W Medytacji Jedności – Oneness Meditation-  nie chodzi o żadną naukę, wierzenie, czy filozofię. Tu chodzi o twoje Przebudzenie.  Ona jest dla Ciebie.

Błogosławieństwo Jedności daje wzrost w świadomości. Jest to fenomen stojący za pracą Oneness, jest to akt przekazu energetycznego poprzez dotyk lub poprzez moc intencji. Jest przekazywane poprzez położenie rąk na głowie otrzymującego, co trwa od kilku sekund do kilku minut. Może ono być również przekazywane bez dotykania osoby, jedynie za pomocą intencji. W ten sposób Błogosławieństwo Jedności może być przekazywane setkom, a nawet tysiącom ludzi jednocześnie.

Błogosławieństwo Jedności może być przekazywane przez każdego, kto otrzymał inicjację i odbył trening w czasie specjalnego procesu, prowadzonego przez Trenera Jedności (Oneness Trainer) lub podczas kursu Level 1, prowadzonego w Oneness University. Najczęściej nazywa się takich ludzi  Oneness Blessing Givers- przekazującymi Błogosławieństwo Jedności lub Deeksha Givers (Dawcę Dikszy).

Zapraszamy:  http://www.facebook.com/diksza

oraz http://www.onenesspolska.org/

mgr Małgorzata Papała Śliwa

Deeksha Givers

 www.elemiah.pl