Misterium Dźwięków i Wibracji – Żywioł Ognia

misy_lipowa_listopad_ogienZapraszamy na kolejny koncert mis, gongów i kamertonów. Misterium Dźwięków i Wibracji.

Czas trwania spotkania: 90 minut, czas trwania koncertu: 
60 minut głębokiego relaksu…. 🙂 plus czas na oczyszczanie – praca z Żywiołem Ognia
Medycyna Naturalna Lipowa oraz Warsztat Elemiah oraz Małgorzata Papała zapraszają. 

Miejsce: Lipowa 8, Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

Czas: 6 listopada, godz. 19.00
Inwestycja: 25 zł

Link do wydarzenia na fb, udostępnij, zaproś znajomych –https://www.facebook.com/events/320634531454564

Warsztat Elemiah Wydarzenia do polubienia na fb:
https://www.facebook.com/Warsztat.Elemiah

Proszę wziąć ze sobą swój ulubiony kocyk, pled, śpiwór, poduszkę. Karimatę. Założyć ciepłe skarpetki i miękkie, wygodne ubranie 🙂

więcej: http://elemiah.pl/aktualnosci

Tym razem pracujemy z Żywiołem Ognia.

HestiaOgień – źródło wszelkiego bytu, wartość sakralna, chaos, prakosmiczna pustka…“Niech
będzie pochwalone światło” .
Płomień powoduje zniszczenie, unicestwienie tego, co stare, zużyte i złe, a tym samym
zapowiada pojawienie się nowego życia.Wigilia, Wielka Sobota, wieczór Trzech Króli, św.
Rocha.Hipokrates: “Co ogień nie wyleczy, to jest nieuleczalne“.
Więcej nt. rytuałów ognia, magii, zwyczajów, wierzeń
http://elemiah.pl/blog/2014/10/22/zywiol-ognia-oczyszczanie-wierzenia-magia 

Żywioł Ognia. Oczyszczanie, wierzenia, magia

imagesWłaściwości ognia decydują o przypisywanych mu znaczeniach. „Powietrzny” ogień unoszący się ku górze i ulatujący z niego dym poświadczają, iż sam ogień jest pochodzenia niebiańskiego.

Inaczej jest w tradycji wedyjskiej.  Zgodnie z trójfunkcyjnością bóstw, mówi się o trzech kategoriach ognia. Jest więc ogień ziemski, atmosferyczny (piorun) i niebiański (słońce). W wielu systemach religijnych i filozoficznych, np. w greckiej filozofii natury, ogień uważano za źródło wszelkiego bytu.

W systemie chińskim stanowi on jeden z elementów uniwersalnej piątki, składników-żywiołów świata. Obok mamy wodę, drzewo, złoto i ziemię. Mają one odpowiedniki w Mikrokosmosie ludzkiego ciała: serce = ogień; wątroba = drzewo; płuca = złoto; nerki = woda; żołądek = ziemia. W systemie akupunktury pięcioelementowej jest ogień, ziemia, metal, woda, drewno.

25it8ya(1)Płomień powoduje zniszczenie, unicestwienie tego, co stare, zużyte i złe, a tym samym zapowiada pojawienie się nowego życia. Powodując destrukcję ogień doprowadza więc przedmiot, postać do stanu amorficzności, który jest niezbędnym warunkiem ponownych narodzin, w nowej już formie. Jak Feniks powstający z popiołów.

Rozjaśniając mrok odwzorowuje porządek zaświatów będący zaprzeczeniem ludzkiego. Światło ognia pozwala nadać ład widzialnemu światu i czyni rozświetlony obszar domem człowieka.

Kształt płomienia i jego agresywność kojarzą się z męską, brutalną i zapładniającą siłą. W wielu mitologiach łączy się go z męskimi bóstwami fallicznymi. Piorun, ogień niebieski zaś należy do atrybutów bóstw niebiańskich – kreatorów i bogów wojny. Sam ogień, nie mając kształtu, pozbawia formy wszystkiego, czego dosięgnie. Ma więc zdolność doprowadzania świata i jego elementów do postaci, jaką miał on przed wyłonieniem się rzeczywistości człowieka.

171930_zapalona_zapalka_dym_ogienOgień ma wartość sakralną, ponieważ skutkiem zetknięcia z nim jest rozpad wszelkich kształtów. To likwidacja opozycji, które charakteryzują ludzką ekumenę. Dualności typu początek – koniec, jasne – ciemne, strona prawa – lewa, dobre – złe. W porządku mitu odpowiada to stanowi chaosu, prakosmicznej pustki. Ogień jest więc przede wszystkim epifanią świętości. W krzaku gorejącym Bóg ukazał się Mojżeszowi. Jako słup ognia prowadził Jahwe Izraelitów, kiedy opuścili Egipt. Gdy na górze Synaj, miejscu szczególnie dogodnym do kontaktowania się ze świętością, Bóg przekazywał swojemu ludowi tablice Prawa, ukazał się on pod postacią jasności – „Pan był jak ogień pożerający na szczycie góry” [P.Ś. 24,17]. Unicestwiający wszelkie kształty ogień przypisany jest do sfery sacrum, ponieważ posiada jej właściwości. Uważano, że tylko ogniem likwidującym, co ziemskie, uwalniającym od materialnej postaci można zniszczyć przedmioty.

ogien_kominekDawniej ogniska ofiarne, nie tylko w tradycji słowiańskiej, palono w lasach, pod drzewami poświęconymi poszczególnym bóstwom. Do ognia wrzucano dary, później nie gaszono ognia, lecz pozwalano, by sam się dopalił. Święty ogień rozpalano za pomocą drewna. Nie stosowano do tego celu żelaza, metalu, które jest operatorem przejścia. Więc należy podpalać ogień zapałkami. Niemcy posługiwali się drewnem dębu, Słowianie wykorzystywali topolę, gruszę, dereń. Zapewne reliktem tych dawnych czynności jest współczesny zwyczaj zapalania ogniska jedną zapałką.

Ogień wygaszano w Wigilię lub na Trzech Króli Zapalano go w dniu następnym np. od świec kościelnych i pilnowano, by nie zgasł przez cały rok. W Kościele katolickim rozwinięciem dawnej symboliki jest obrzędowe zapalenie świętego ognia podczas rezurekcji. Następnie, po trzykrotnym odśpiewaniu Lumen Christi, wnosi się go do świątyni i odpala od niego świecę wielkanocną, która symbolizuje Zmartwychwstanie Pańskie.

ogienRytualne niecenie ognia obywało się również w dzień powszedni, kiedy wieczorem rozpalano ognisko. Jeszcze niedawno w zwyczajach słowiańskich opisywano nakaz robienia znaku krzyża przy rozniecaniu ognia. Wymawiano także formułę – „Niech będzie pochwalone światło” lub „święty ogień„. Późnym latem gdy mrok zaczynał zapadać wcześniej, „świecaka”, na którym płonęło łuczywo, bielono, owijano zielem, przystrajano borowiną. Podczas rozpalania go, sypało się na ogień pestki dyni i orzechy. Rzucano nawet kawałki słoniny i grudki masła. W kulturach magicznych analogicznie postępuje się wtedy, gdy uznaje się, że świat człowieka z różnych powodów nabrał właściwości zaświatowych, co zewnętrzne, obce i nieczyste, wydłużająca się noc zimowa, mrok zapadający każdego dnia, jak i przerażające zdarzenie. Wtedy również należało wszystko zacząć od początku – niecąc nowy ogień, chciano przywrócić stan pierwotny, nie skażony nieczystością choroby.

Święty ogień. W religiach Wschodu (zoroastryzm) znany był nakaz osłaniania ust, by nie  skalać ognia śliną lub niewłaściwym słowem. W wielu kulturach świata należy zakaz plucia na ogień oraz gaszenia go przez oddawanie moczu. Według wierzeń słowiańskich położenie na blachę pieca ostrych przedmiotów, zwłaszcza siekiery, obraża ogień . Obowiązywał też zakaz wtykania weń ostrych przedmiotów, aby go nie skaleczyć. Niedopuszczalne było zalewanie go pomyjami. Zalecenia chroniące ogień dotyczą więc jego samego i procesów przemiany, jakie się dzięki niemu dokonują. Nie wolno więc stawać do ognia tyłem, zwłaszcza gdy piecze się chleb, „bo się nie wydarzy”.6682AB40-F662-A772-0067-0BBDB7D411E6Zgodnie z wierzeniami znanymi w wielu kulturach duchy opiekuńcze naszych przodków przebywały często koło pieca, ogień zaś pełnił funkcje ołtarza, pośrednicząc między żywymi a duchami przodków. Według wierzeń ludów syberyjskich ognisko zamieszkiwała opiekunka i matka rodu. Ewenkowie twierdzili, że chcąc zasięgnąć rady rodzinnych duchów opiekuńczych należy zwrócić się z pytaniami do ognia. Omawiając problemy, trzeba było się wsłuchiwać w odgłosy ogniska i interpretując je podjąć decyzję. Kiedy gospodyni wrzucała do ognia najbardziej smakowite kąski i mówiła: „Masz, jedz, bądź syta, daj zwierzynę, abyśmy byli syd”, to składała ofiarę, dokarmiała ducha ognia, a właściwie — ducha opiekuńczego domostwa. „Wspólnota ognia” jako forma więzi społecznej zbudowana jest na przekonaniu, że ognisko jest drogą prowadzącą w zaświaty i dlatego jest miejscem, w którym, na granicy światów, gromadzić się mogą dusze zmarłych przodków. Dzięki tej bliskości uczestniczą oni w dalszym trwaniu rodu. Zakaz udostępniania ognia członkom innego rodu wynikał z uznawania go za rodzinną świętość. Według wierzeń słowiańskich wieczorem, gdy zaczyna się panowanie złych duchów, nie wolno pożyczać „ognia z chaty, bo by się konie nie darzyły”. Niektórzy mówili, że wydając ogień z domu po zachodzie słońca odbiera się sen śpiącemu tam niemowlęciu. Tym bardziej nie wolno go pożyczać w wigilię Bożego Narodzenia, „bo by się ogniska nie trzymał i szczęście by dom opuściło”. Na Wschodzie do czasów dzisiejszych, miesiączkującej kobiecie nie wolno zbliżyć się do ognia.

HestiaW starożytności czczono Hestięboginię opiekującą się świętym domowym ogniem. Płomienia w jej świątyniach strzegły dziewice, kapłanki (westalki). Ognisko, bądź zastępujący je piec, stanowi symboliczne centrum życia rodziny.

Ogień pojawia się w rytuałach inicjacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza wprowadzenia w nową rolę adeptów na szamanów i kapłanów. Wykorzystuje się w tym celu rzeczywisty płomień, ale już sama umiejętność wytwarzania ognia we własnym ciele oznacza zdolność do przekraczania granic ludzkiego świata i wejście w zaświaty. Tym właśnie „ogniotwórczym” działaniem tłumaczy się niezwykłe znaczenie ostrych przypraw – pieprz, czosnek, cebula. Starożytni Arabowie, zawierając umowę, tzn. ustalając nowy porządek, musieli stać tak blisko ogniska, by ogień aż parzył. Wypowiadali też formułę pochwalną ognia i ostrzeżenie o przekleństwie dla tego, kto złamie przysięgę. Wrzucali też do ogniska sól i siarkę.

gong-making-into-the-fireOgnie weselne. Staroindyjska księga praw mówiła, że zapalenie świętego ognia jest równoznaczne z zawarciem związku małżeńskiego. Jeszcze i współcześnie państwo młodzi w Indiach wspólnie obchodzą garnek z ogniem ofiarnym, za nimi zaś niesie się inne naczynie z ogniem. Muszą przy tym uważać, aby mieć ogień po prawej ręce, gdyby znalazł się po lewej, mogłoby to zwiastować nieprzewidywalne nieszczęścia. Na starogreckim weselu matka młodej mężatki niosąc zapaloną pochodnię odprowadzała dziewczynę do alkowy. W słowiańskiej obrzędowości weselnej znane było zalecenie, aby orszak wracając do chaty przejechał przez rozpalone specjalnie ognisko.

Ogień znajduje zastosowania w wielu praktykach magicznych, zabiegi oczyszczające, procedury lecznicze, działania, które mają zapewnić magiczną ochronę przed siłami demonicznymi, czynności wróżebne. Na Opolszczyźnie w Wielki Czwartek wrzucano do płonących ognisk kartki z grzechami. W ten sposób paląc wypisane słowa niszczono same winy. W codziennych praktykach ogień wykorzystywano mając na celu wyzbycie się wszelkiej nieczystości: przez włożenie przedmiotu do ognia, osmaganie ogniem, przeskoczenie ponad ogniskiem. Najczęściej praktykowano przekraczanie ognia. W ten sposób uwalniało się człowieka, zwierzę od mocy demonicznych, uroków, które się go uczepiły, ale także wyposażało w jego niezwykłe moce. Ogniem likwidowano niebezpieczne skutki kontaktu ze sferą śmierci.

4 żywiołyKażdy przedmiot pochodzący z obszaru nacechowanego zaświatowością należy rytualnie oczyścić, zanim przyniesie się go do domu. Niewiadomego pochodzenia rzecz mogłaby mieć właściwości demoniczne przynależne wszystkiemu, co jest mocno związane ze sferą obcości. Przepuszczenie jej zaś przez ogień uwalniało ją od tej skazy. Dotyczy to np. rzeczy znalezionych na drodze, w lesie, na cmentarzu czy pustkowiu.

Wykorzystanie ognia przy sporządzaniu pokarmów, dzięki przypisaniu mu magicznych właściwości i zdolności rytualnego oczyszczania. złe moce zostają odcięte w obszarze pozbawionym światła. Blask, świeca zatrzymuje demony,  chroniąc ludzi i z12176013Qdobytek. W wielu działaniach zabezpieczających wykorzystuje się apotropeiczne (środki odwracające zły wpływ wielu czynników) właściwości przedmiotów wytwarzających ogień lub z nim symbolicznie utożsamianych, np. przedmioty w kolorze czerwonym. Ognia boją się różne złe duchy, np. nocnice dręczące dzieci, dlatego przy nowo narodzonym dziecku zapala się światło. Ogień w piecu, lub przynajmniej świeca, powinien się przy nim palić przez cały czas. Zgodnie z polskimi praktykami ludowymi za zwłokami umarłego, które wynoszono z domu, miotano ogień i wylewano wodę. Oczyszczano tym samym świat ze skazy śmierci, ale jednocześnie wznoszono barierę uniemożliwiającą duchowi zmarłego powrót do żywych.

slowianskie-obrzedy-ognia-09_zonglerka_ogniemW Polsce panował zwyczaj, że rano w Wielką Sobotę ksiądz przed kościołem pocierał dwa krzemienie, wywołując iskrę, którą zapalał pakuły, następnie świecę i głóg. „Z zarzewiem owego głogu idą kobiety […] do domu, obchodzą z nim chatę, aby uchronić ją od pożaru, a rodzinę od nieszczęścia” . Podobne niecenie ognia mogło odbywać się na Św. Rocha, kiedy na Mazowszu dobywano płomień przez tarcie drąga osikowego o belkę osikową lub sosnową. Gdy drewno było gorące, przykładano do niego pakuły i zapalano nimi drąg. Powstałe węgle rozsypywano na drogę i przez rozpalony ogień przepędzano trzykrotnie bydło „dla uchronienia go od zarazy”.815_1269102079 Poświęcony w Wielką Sobotę ogień, a więc dodatkowo jeszcze konsekrowany, posiada wielką moc, dlatego przynosi się do domu z kościoła zapalone świece i rozpala od nich ogień pod piecem. Ogarki zakopane w ziemi mają chronić pola przed gradem i urokami.

Magiczna ochrona, jaką daje ogień. Na Dalekim Wschodzie w sytuacjach zagrożenia do ognia wrzuca się przedmioty cuchnące, co skutecznie odpędza, wypędza demony. Z ogniskami, jakie rozpala się w Noc Sobótkową, a wiec w czasie letniego przesilenia, wiążą się najważniejsze magiczne znaczenia ognia. W wielu regionach Europy znane były zwyczaje nie tylko palenia ognia, ale także obiegania pól z płonącymi głowniami w rękach, kręcenia nimi nad głową sypiących iskry kręgów i staczania po wzgórzach płonących kół, co miało wyraźnie solarne znaczenie. Oznaczało to, że słońce doszło do najwyższego punktu i niebawem zacznie schodzić w dół. Działania ochronne, jakie się podejmuje w przełomowych momentach roku, są bardzo podobne w wielu odległych nawet kulturach. Pożądanym paliwem ognisk płonących w Afryce południowo-zachodniej są rośliny silnie aromatyczne, znane w różnych częściach świata: ruta, koper, tymianek, rumianek, mięta. Ludzie ustawiają się pod wiatr, aby owiał ich dym; pędzą go na sady i pola. Płonącymi gałęziami okadzają nowe_1domostwa. Przeprowadzają przez ogień domowników i przenoszą przezeń wszelkie przedmioty. W ten sam sposób dobierając paliwo, czyni się w Europie. Aby wzmocnić działanie apotropeiczne ognisk świętojańskich i wielkanocnych pali się rośliny kłujące: tarninę, jałowiec. Wokół ogniska zbierała się młodzież, wykluczano jednak dziewczęta, które miały nieślubne dziecko. Podejrzenie o czarownictwo rzucano też na dziewczynę, której brakowało przy rozpalaniu ognia albo która nie przeskoczyła przez ogień. Skakanie to miało znaczenie oczyszczającej chroniące przed różnymi dolegliwościami na najbliższy rok. Jasne więc było, że każdy, kto od powinności takiej się uchylał, musiał mieć ku temu ważne powody. W Grecji mawiano, że skok przez ogień ma bronić skaczących od pcheł.  Serbowie zaś uważali, że czyni się tak, by młodzieńcy byli zdrowi i rześcy.  W Sobótkę, jak zawsze, gdy uaktywniają się demony, z zapalonymi głowniami obiega się pola, aby zabezpieczyć je przed złymi mocami.Oczyszczające właściwości ognia i jego moce wynikające z powiązań ze sferą sacrum uzasadniają jego wykorzystanie w rozmaitych praktykach leczniczych, Opinia Hipokratesa, że „Co ogień nie wyleczy, to jest nieuleczalne„, ma uzasadnienie już w samych znaczeniach przypisanych płomieniowi.

nowe3
tymianek

Najbardziej rozpowszechnione praktyki lecznicze z wykorzystaniem ognia polegają na przypiekaniu chorego miejsca. Chodzi wiec o rytualne oczyszczenie, które polegać może na spalaniu substytutów choroby lub tego, co pozostawało w kontakcie z chorym. Przypalanie stosuje się zwłaszcza przy leczeniu ran, ukąszeń, krost i wysypek. Procedura polega na wypalaniu w chorym miejscu łatwopalnych substancji albo miotaniu na nią iskier. Rusini przy wysypce krzesali iskry krzemieniem tak, by padały na krosty. Polacy czynili tak w chorobie zwanej różą. U innych ludów przypiekanie sprawdzało się jako metoda diagnostyczna. Duńczycy przeprowadzali dziecko przez płomień bądź zapalali nad kołyską ogień, trzy razy wzdłuż i wszerz.  Leczenie rozmaitych dolegliwości mogło się też odbywać dzięki obnoszeniu ognia dokoła ciała pacjenta. Miało to powodować jego oczyszczenie, ale i odstręczać złe moce oraz dodawać cierpiącemu sił ognia. Muzułmanie wyganiali choroby wodząc wokół głowy pacjenta zapaloną pochodnią. Ogień sprawdzał się także w działaniach przeciw dolegliwościom spowodowanym czarami. Aby usunąć rzucone przez czarownicę na dziecko uroki, zalecano np., by owinąć dziewięć ziarenek jęczmienia skoszonego przed wschodem słońca i spalić je na żarzących się węglach posypanych święconym zielem. Dzięki takim zabiegom chory miał odzyskać zdrowie, a czarownica stracić na dziewięć lat swą moc.

nowe_2Ogień i dym są znakami, które trzeba odczytywać przy stawianiu prognoz pogodowych. Kiedy ogień źle się pali, a dym snuje jak mgła lub kłębami po ziemi, albo nie chce opuścić chaty, zapowiada deszcz albo odwilż. Jeśli zimą ogień płonie dobrze i jasno, a dym unosi się do góry, można być pewnym nadchodzącego mrozu, jeśli stanie się tak latem, zapowiada to piękną pogodę . Dobry ogień palący się w piecu wieczorem jest pewnym zwiastunem ładnej pogody nazajutrz, ogień szybko gasnący wróży deszcz . Na podstawie gęstości dymu i tego, jak spalają się resztki zwierząt ofiarnych, można prognozować leczenie: jeśli palą się źle albo gdy dym jest gęsty i kłębiasty, chory ma niewiele dni przed sobą. Huczący w piecu ogień zapowiada kłótnię (,,bo to diabeł drogę sobie toruje”). Syczący w kominie ogień mówi gospodarzom, iż ktoś nieżyczliwy ich obgaduje. Aby przerwać obmowę należy wsypać trzy garstki soli w ogień, a „obmawiającego na pewno język zaboli”. Trzeszczący ogień i wylatujące na izbę iskry i węgle, zapowiadają w domu gości.

agnihotraAgnihotra to uzdrawiający ogień pochodzący ze starożytnej nauki Ajurwedy. Jest to proces oczyszczania atmosfery przy użyciu specjalnie przygotowanego ognia wykonywanego codziennie o wschodzie i zachodzie słońca. Dobroczynne efekty Agnihotry pomagają zredukować stres, poprawiają stan zdrowia i podnoszą poziom energii. To proste i jednocześnie silne narzędzie używane jest na całym świecie przez ludzi w wielu różnych środowiskach. Przynosi niezwykle pozytywne rezultaty i pomaga transformować ludzkie życie oraz uzdrawiać planetę.

misy_lipowa_listopad_ogienZapraszamy na

Misterium Dźwięków i Wibracji – koncert mis, gongów i kamertonów leczniczych. Pracujemy z Żywiołem Ognia.

Bydgoszcz, ul. Lipowa 8, dnia 6 listopada godz. 19.00

https://www.facebook.com/events/320634531454564

Małgorzata I.Papała    http://www.elemiah.pl

Na podst. m.in.www.okulta.pl

Energia mis, GONGów, kamertonów i KRYSZTAŁu GÓRSKIego

Misy, Gongi Tybetańskie, Kamertony Lecznicze, Kryształ Górski

k.gorski_rozdzka_1bOpis energii mis, gongu, kamertonów medycznych.

Dokument pdf do pobrania: Terapia dźwiękiem

Opis energii kryształu górskiego. Sposoby oczyszczania. Działanie. właściwości.

Dokument pdf do pobrania: Kryształ Górski

misy_lipowa_pazdziernik_Misterium Dźwięków i Wibracji, czwartek, 16 października, godz. 19.00, Lipowa 8.

Zapraszamy!

Terapia dźwiękiem, medycyna naturalna Bydgoszcz, www.elemiah.pl

 

 

 

 

Więcej nt. kryształu górskiego:  http://elemiah.pl/blog/2014/10/06/krysztal-gorski-kamien-o-najsilniejszym-dzialaniu-oczyszczajacym

Chirurg leczy rany larwami

Łódzki chirurg wraca do metod leczenia ze starożytnego Rzymu. Zamiast skalpela do leczenia trudno gojących się ran używa larw much. 

Chirurg skalpelem może wyciąć za dużo lub za mało, larwy są wyjątkowo precyzyjne. Żywią się tylko martwą tkanką, dlatego dokładnie oczyszczają ranę. Stary sposób leczenia trudno gojących ran wraca do łask. Łódzki chirurg rozpoczął leczenie ran larwami much. – Pacjenci podchodzą do tej metody z dużym zrozumieniem. Nie spotkałem się z odmową. Podobne doświadczenia mają chirurdzy z innych miast, którzy stosują w swych przychodniach tę terapię – tłumaczy Przemysław Lipiński, chirurg z Centrum Medycznego Argo w Łodzi.

53d0c9f47a140_k27– Pacjent wychodzi z gabinetu z zabandażowaną nogą lub ręką i nie widzi larw na swoim ciele. Zdejmujemy je po trzech dniach w gabinecie i od razu wyrzucamy jako odpad medyczny. Jeśli pacjent jest wrażliwy, w ogóle nie musi larw oglądać. Tę metodę znali już starożytni Rzymianie, ale dawno temu wyparły ją antybiotyki. Dziś terapia przeżywa renesans. Produkcją larw zajmuje się spółka, której współwłaścicielem jest Uniwersytet Jagielloński. Taki sposób leczenia ran zaczyna stosować coraz większa liczba lekarzy chirurgów w całej Polsce, również w Łodzi. Jednorazowa terapia trwa trzy dni. – Od lat leczę trudno gojące się rany, spowodowane chorobami naczyniowymi, stopy cukrzycowe i owrzodzenia. To bardzo poważny problem, z którym nie zawsze można poradzić sobie za pomocą skalpela. Doskonałe efekty można uzyskać właśnie stosując larwy much, które są w stanie w stu procentach oczyścić ranę – tłumaczy Lipiński. Jak to działa? – Najpierw larwy rozpuszczają martwą tkankę za pomocą własnych enzymów. Oszczędzają przy tym zdrową tkankę. Następnie zasysają rozpuszczoną martwą tkankę. Działają także bakteriobójczo – mówi doktor Lipiński. – Po trzech dniach rana jest dobrze oczyszczona i odkażona. Zaczyna się goić. Warunek jest jeden: larwy muszą być sterylne i wyhodowane specjalnie do celów leczniczych. Łódzki chirurg zamawia je z Krakowa dla konkretnego pacjenta. Fiolkę przywozi kurier godzinę przed zabiegiem. – Larwy zakładane są w gabinecie. Trzeba to zrobić umiejętnie, żeby ich nie utopić ani nie zasuszyć w ranie – wyjaśnia doktor Lipiński. – Po trzech dniach je zdejmujemy i oddajemy do utylizacji. W Polsce metoda dopiero zdobywa popularność. Niestety, chorzy na razie muszą za zabieg zapłacić sami. Ile? 300 zł. Kwota, którą NFZ oferuje za oczyszczenie rany np. skalpelem, nie wystarczy bowiem na zakup specjalistycznych larw. Inaczej jest na Zachodzie. Kasa chorych płaci za leczenie tą metodą np. w Niemczech i Anglii. 

Trudno gojące się rany to wielki problem pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę, owrzodzenia i choroby naczyniowe. Łódzkie przychodnie i szpitale wciąż wprowadzają nowe techniki oczyszczania i leczenia ran. – Nowoczesną technikę leczenia ran wprowadzili w ubiegłym roku chirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala im. WAM, którzy często muszą leczyć trudne rany, powstałe po urazach i złamaniach.

Jak to robią? Stosują technikę leczenia ran za pomocą urządzenia vactherapy. Gąbka pod ciśnieniem zasysana jest na ranie, dzięki czemu następuje szybsza poprawa. Tradycyjnymi metodami musieliby leczyć chorych przez kilka miesięcy. Z pomocą gąbki, która zasysa rany, leczenie trwa tydzień. – Niezwykle pomocna w leczeniu trudno gojących się ran, stóp cukrzycowych czy owrzodzeń jest tlenoterapia. W Łodzi komora hiperbaryczna znajduje się w przychodni Creator przy ulicy Kopernika. Na czym polega terapia? Metoda wykorzystuje stuprocentowy tlen pod zwiększonym ciśnieniem. Ideą terapii jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych w przypadku ran oraz innych schorzeń. 

Zdj. Krzysztof Szymczak. Autor artykułu oraz źródło: http://www.dzienniklodzki.pl. 

Larwoterapia Bydgoszcz: www.elemiah.pl

Misterium Dźwięków – koncert mis, gongów, kamertonów i kryształów górskich

misy_lipowa_pazdziernik_Zapraszamy na koncert niezwykły: misy, gongi i kamertony terapeutyczne – 16.X
Każdy uczestnik otrzyma, wybrany przez siebie, Kryształ Górski z którym będzie pracował podczas medytacji więcej nt.: http://elemiah.pl/blog/2014/10/06/krysztal-gorski-kamien-o-najsilniejszym-dzialaniu-oczyszczajacym

Koncert poprowadzi Mirosław R. Suszczyński, absolwent Polskiego Towarzystwa Terapii Dźwiękiem. 
Piękny masaż komórkowy, podczas którego ciało i umysł wprowadzone zostają w stan głębokiego relaksu, wyciszenia, podobnego do medytacji.
Ciało, pozbawione blokad i napięć, zaczyna odczuwać lekkość i błogi spokój. 

60 minut głębokiego relaksu…. 🙂 plus czas na oczyszczanie Kryształów Górskich misami i białą szałwią.
Medycyna Naturalna Lipowa oraz Warsztat Elemiah zapraszają.

Miejsce: Lipowa 8, Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy
Czas: 16 października, godz. 19.00

Inwestycja: 25 zł

Link do wydarzenia, udostępnij, zaproś znajomych –https://www.facebook.com/events/1477674289159534

Warsztat Elemiah Wydarzenia do polubienia:
https://www.facebook.com/Warsztat.Elemiah

Proszę wziąć ze sobą swój ulubiony kocyk, pled, śpiwór, poduszkę. Założyć ciepłe skarpetki i miękkie, wygodne ubranie 🙂

więcej: http://elemiah.pl/aktualnosci

O działaniu kryształu górskiego: http://elemiah.pl/blog/2014/10/06/krysztal-gorski-kamien-o-najsilniejszym-dzialaniu-oczyszczajacym

Zapraszamy www.elemiah.pl

Kryształ górski – kamień o najsilniejszym działaniu oczyszczającym


Kryształ Górski jest kamieniem o najsilniejszym działaniu oczyszczającym – zarówno ciało, umysł, jak i pomieszczenia. Przez tę właściwość zwany jest „królem kryształów”, „neutralizatorem”, „solą ziemi”.  Ze względu na swą przejrzystość kamień ten symbolizuje czystość. Przyciąga moc światła i energii.

Nieskazitelna czystość, silny połysk sprawiły, że był on często utożsamiany z diamentem; stąd wiele nazw nieprawidłowych jak: diament alaskański, bohemiński, islandzki, meksykański lub marmora.

Sześć ścianek kryształu reprezentuje sześć czakr. Zbiegają się w jeden punkt, symbolizując siódmą czakrę – korony. Dzięki temu łączymy się z nieskończonością. Większość kryształów kwarcu wyrasta na płaskiej powierzchni. Zazwyczaj u podstawy są przydymione i mleczne, a u szczytu jaśnieją – to symbol wzrostu do mętnych początków do punktu najjaśniejszego, łączącego nas z nieskończonością i harmonią kosmosu. W swojej doskonałości kryształy kwarcu przypominają piramidy, będące także narzędziem wprowadzania do fizycznej rzeczywistości energii wysokich częstotliwości.

Nazwa kryształu górskiego pochodzi od łacińskiego słowa krystallos, czyli lód. To biały kwarc, oprócz funkcji dekoracyjnych, ma wiele zastosowań w magii, uzdrawianiu, medytacjach czy wróżbiarstwie. Energetyzuje, leczy, pochłania niekorzystne wibracje, niweluje szkodliwe promieniowanie, energetyzuje czakramy, utrzymuje odpowiedni poziom ducha podczas medytacji. Ma właściwości ochronne, stanowi tarczę odbijającą negatywne czy niskie wibracje zawiści, złości i złorzeczeń. Wzmacnia siłę myśli i intencji, zwłaszcza podczas medytacji i modlitwy. Choć wyglądem przypomina lód, w dotyku oraz w działaniu jest ciepły i przyjemny.

 Oczyszczanie kryształów:

To jak się pozyskuje kryształy, w jaki sposób się je przechowuje, transportuje, traktuje jak towar, sprawia, że istota ich pierwotnych informacji i zdolności energetycznych, otwierania czakry serca,  jest częściowo lub całkowicie nieczynna. Często są martwe energetycznie i wymagają odnowy, nawiązania świadomego kontaktu z „mieszkającą” w nich istotą – esencją przekazu.

k.gorski_rozdzka_1b
Kryształ górski

Zabiegi oczyszczające, najlepiej łączyć je ze sobą:

 • kąpiel pod bieżącą wodzie. Intencja:  wraz z nią spływają z niego wszelkie zanieczyszczenia i niekorzystne wibracje,
 • kąpiel sucha w soli,
 • kąpiel w solonej wodzie, najlepiej morskiej,
 • kąpiel w promieniach słońca, świetle księżyca w pełni,
 • zakopanie w ziemi,
 • medytacje,
 • kontakt z innymi, czynnymi kryształami, szczotka ametystowa,
 • kąpiel przy dźwiękach mis tybetańskich, mantr, śpiewu, muzyki,
 • okadzenie ziołami, białą szałwią, mirrą,
 • rytuały ognia.

Dołączamy do tego dużo miłości. Czasem zaś także specjalne mieszanki z dołączonym odpowiednim rytuałem.

Kryształ indywidualnie dobierany dla osoby – ma właściwość przechowywania informacji z „programem”, „kodem energetycznym”, który jest zaproszeniem do swojego życia szczególnej Istoty i połączenia z jej wibracjami, od tej pory związanej z Jego losem i działaniami duszy – rodzaj Przyjaciela Krystalicznego.

Kamienie mają w sobie moc tworzenia, ogromną siłę. Kryształy możemy kodować informacjami. W tym celu należy najpierw je oczyścić, następnie wziąć w dłonie i przekazywać mu konkretne myśli, medytować. Jeśli chcemy, żeby miały duży magiczny potencjał, wówczas z takim kryształem pracujemy przez jakiś czas, żeby zmagazynowały odpowiednią ilość wibracji.

Z pomocą kryształów możemy też walczyć z własnymi słabościami i wadami. Wizualizujemy naszą wadę, kierujemy w jej stronę kryształ i wyobrażamy sobie światło, które wypływa z kryształu i ją rozpuszcza.

Kwarc posiada geometryczną, regularną strukturę kryształów, cząsteczek kwarcu: trygonalną.  Ma naturalne właściwości pobierania, magazynowania i wysyłania informacji do otaczającej przestrzeni lub ściśle określonego miejsca. Dlatego też wykorzystuje się  kwarcu w technologiach medycznych, optyce, elektronice, np. systemach komputerowych, do wytwarzania ultradźwięków, częstotliwości fal radiowych. Właściwości jego są stale badane.

Struktury kwarcowe posiadają właściwości rezonatora energetycznego.  Informacja, która jest w nim pierwotnie bądź wtórnie zawarta przekazywana zostaje przez cząsteczki od ściśle określonego miejsca w jego strukturze i przekazywana na zewnątrz z niezwykłą siłą – fali nakładającej się jedna na drugą i kolejną. Czyli teoretycznie każda z cząsteczek ma taki sam zapis informacyjny, ale emanacja tego zapisu jest wzmacniana przez każdą następną, dochodząc do krańca struktury z niezwykłą siła, jakby pobudzana nieustannie wewnętrzną istotą swojej emanacji.

Niewielki kawałek zaprogramowanego kwarcu o wielkości około centymetra jest wyczuwalny i odbierany jako nośnik energetyczny i informacyjny w promieniu około 20 km.

Kwarce wykazują zdolności do świecenia jasno żółtym światłem pod wpływem tarcia lub pobudzania poprzez uderzanie, powyżej 200 stopni C świecenie może przybrać barwę niebieską. Jest to zjawisko zwane jako termoluminescencja. Mają również właściwości piezoelektryczne: ładowania się elektrycznego pod wpływem nacisku.

Ze względu na różne domieszki kryształów, posiadają one różne spektrum oddziaływania, spektrum występowania jako nośnika informacji w określonych przedziałach wibracji. Kryształy górskie, przezroczyste lub mleczne, mają najszersze pasmo i najszersze zastosowanie.

Specyficzne pasma zajmują kwarce różowe, dymne, zielone, niebieskie, ametysty, cytryny, czarny – morion, awanturyn, wszystkie odmiany chalcedonu oraz kryształy górskie z niewielkimi widocznymi domieszkami.

Różnorodność emanacji kryształów

KRYSZTAŁ GÓRSKI – KRYSZTAŁ PEŁNI – pełnia emanacji ducha w materii

553122_481631625217394_613596675_nKryształ górski wibruje całym zakresem emanacji energetycznej – na wszystkich poziomach połączenia człowieka z Ziemią i jego Wyższym Ja. Działa na wszystkie struktury materialne w zależności od potrzeby i kierunku działania. Jest nadzwyczaj uniwersalnym i skutecznym łącznikiem z wibracjami Natury, integracji z Nią i dostrajaniu się do Wewnętrznego Krystalicznego Serca Ziemi. Współistniejąc z tym kryształem i medytując z jego promienną, radosna naturą łączymy się ze wszystkimi aspektami wewnątrz nas. Doznajemy krystalicznej czystości umysłu, co daje nowe spojrzenie na otoczenie i pozwala pożegnać się z dotychczasowymi trudnościami czy blokadami energetycznymi. Dostraja nas do wibracji szczęścia i spełnienia poza światem iluzji. Daje wgląd w stosowane na nas zasłony iluzji i ogólnospołecznych schematów myślowych i prowadzi do klarownego i jasnego spojrzenia na życie bez osądzania i oczekiwań.

Kryształ górski podnosi ogólną witalność organizmu i tworzy przestrzeń, w której działania nasze mają moc sprawczą i są skierowane dla dobra naszego i wszystkich istot żywych. Stąpamy po ścieżce przeznaczenia z pewnością i krystalicznie czystym, oświeconym umysłem. Wszelki próby przebijania się pomysłów i emanacji ego są połączone z głębokim wglądem i błogim bez-myśleniem. Codzienna medytacja z tym kryształem nadaje stabilności naszej drodze – ku połączeniu się ze wszystkimi Istotami wibracjami czakry serca – czystej, bezwarunkowej Miłości.

Wisior z kryształu górskiego
Wisior z kryształu górskiego

Kryształ górski ma bardzo silną uzdrawiającą energię. Możemy:

 • nosić go  przy sobie, dzięki temu w każdej chwili będzie nas energetycznie wspierać, podnosi energię, dodaje pewności, ułatwia pozytywne załatwianie trudnych spraw. Pomaga jasno i logicznie wypowiadać się , pomocny przy ustnych egzaminach,
 • mentalnie zaprogramować go, by oczyszczał i harmonizował naszą aurę, jeśli jesteśmy chorzy, źli lub zmęczeni,
 •  trzymać go w dłoniach, w kieszeni, oglądać, kiedy potrzebujemy skupienia, ten sposób zabezpiecza również pole auryczne, doprowadza do równowagi umysł, usuwa zakłócenia, małe niedyspozycje chorobowe, nadaje myślom jasności i lotności.
 • uznać za towarzysza naszych medytacji, modlitwy. Jest jedynym kamieniem, który odblokowuje  wszystkie czakry dają się do tego celu niewielkie graniastosłupy
 • spać z nim. Kładziemy je w okolicy miejsca, które chcemy wspomóc, lub trzymamy w ręku. Jeśli zgubimy w nocy kryształ, to nie należy się tym przejmować, bowiem kryształy wędrują zawsze tam, gdzie tego najbardziej potrzebujemy,
 • przykładać rozgrzany słońcem na obolałe miejsce, zmęczone bolące oczy, podczas medytacji na splocie słonecznym.
 • lecznicza woda kryształowa – wzmacnia pamięć, nadaje jasności myślom, podnosi nastrój, ułatwia koncentrację, pomaga w pracy nad sobą. Polecana szczególnie dzieciom uczącym się. Wzmacnia zdolności parapsychologiczne. Kryształ górski poprawia jakość wody pitnej (do dzbanka z wodą wrzucić kawałek kryształu). Woda taka nabiera smaku, daje siłę witalną. Pić ją należy zwłaszcza przy biegunkach i braku energii życiowej. Służy też do przemywania oczu.  Woda kryształowa – przepis: Zagotować 1 litr wody, ostudzić. Kamień kryształu wyparzyć. Do litrowego słoja wlać chłodną przegotowaną wodę, włożyć kamień na 24 godziny. Postawić na parapecie okiennym, po czym można go wyjąć bądź zostawić. Można używać bez ograniczeń, a ubytki uzupełniać przegotowaną wodą. Następnie wodę wypijamy. W zależności od potrzeb możemy pić wodę również z innych kamieni np. z kwarcu różowego, cytrynu, ametystu. Taką wodę można używać cały rok, podobnie jak każdą inną wykonaną w podobny sposób. Słoik z wodą ma być zamknięty lub przykryty szklanym spodeczkiem.
 • Dobrze jest wyczyszczony kryształ trzymać na słońcu i w razie potrzeby (początek niedyspozycji, pogorszenie nastroju, stres, zbyt niskie lub wysokie ciśnienie) włożyć kamyk do ust, trzymać 10 do 15 minut.
 • duże kryształy możemy trzymać w domu jako elementy energetyzujące lub oczyszczające. Pochłaniają one elektrosmog i niwelują promieniowanie żył wodnych. Pamiętać jednak należy, że trzeba je dość często czyścić – przynajmniej raz na tydzień. W Feng Shui stosuje się je również jako elementy rozpraszające, kierujące i częściowo blokujące energię.
 • nosić  na ciele w postaci wisiorka,
 • szczotka kryształowa, którą posiada właściwości ochronne, wchłania zakłócenia energetyczne, oczyszcza ze smogu energetycznego. Należy ją ustawić blisko  urządzeń typu TV, komputer, telefon komórkowy.
 • działa zbawiennie na organy wewnętrzne, szczególnie nerki i organy płciowe,
 • wspomaga pracę nadnerczy oraz pobudza płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
 • Kryształ górski
  Kryształ górski
 • łagodzi objawy bolesnego miesiączkowania,
 • dobrze wpływa na cerę oczyszczając ją z toksyn,
 • stymuluje funkcjonowanie mózgu i pomaga w przepływie energii wewnątrz organizmu
 • pomaga tamować krwawienia,
 • wzmacnia system nerwowy,
 • łagodzi bóle głowy,
 • poprawia również wzrok,
 • usuwa dolegliwości związane z bólem kręgosłupa,
 • reguluje pracę serca,
 • w sferze zdrowia psychicznego przywraca równowagę wewnętrzną, uspokaja i umacnia aurę, oddala negatywne myśli,
 • łagodzi napięcia,
 • odblokowuje połączenia nerwowe,
 • ustępują stany zapalne,
 • Hildegarda z Bingen, do leczenia chorób tarczycy i oczu, używała kryształu górskiego nagrzanego słońcem. Podgrzany kamień należy przykładać do wola, kilka razy dziennie. Dobre efekty daje noszenie kryształowych korali (codziennie czyścić pod bieżącą wodą, raz na kilka dni wykładać na słońce). Przy zawrotach głowy i zaburzeniach błędnika należy  nosić wisiorki z kamienia górskiego. Rano i wieczorem przez 20 minut na czole, między brwiami, należy przykładać piramidkę kryształową
 • przy wypryskach (trądziku) dzbanek wystawić na działanie słońca,
 • przejmuje na siebie niedobre wibracje ludzi. Potrafi ogrzać ludzkie serca, zmienić osoby zasadnicze  i surowe w otwarte i przychylnie nastawione do bliźnich,
 • oczyszcza krew, ciało i umysł,
 • wykorzystywany jest do akupresury stóp.

Pomimo swego wszechstronnego oddziaływania leczniczego, kryształ górski jest źródłem wielkiej energii i dlatego należy postępować z nim ostrożnie. Należy pamiętać, że wzmacnia działanie wszystkich innych kamieni, które znajdą się w jego pobliżu lub są razem z nim stosowane. W astrologii przypisany jest do znaku Lwa.

Choć kryształ górski ma wszechstronne działanie dla wszystkich znaków zodiaku, szczególną estymą otacza ludzi urodzonych w znaku Koziorożca, Lwa i Bliźniąt. Wspomaga leczenie nowotworów, zawrotów głowy, chorób oczu, tarczycy, działa przeciwbólowo,  bioenergoterapeutycznie.

Jak kupować kryształy?

Na pewno nie w sklepie jubilerskim, są tam piękne okazy, cieszą oko i na pewno mają swoje działanie, ale jest to ułamek tego, co potrafi może mniej atrakcyjny, ale za to mocniejszy kryształ surowy. Udaj się na giełdę minerałów i kamieni. Przedtem skup się w domu na tym, byś kupił właściwy kamień, który będzie z Tobą współpracował. Nie sugeruj się wielkością kamienia. Podejdź do stoiska i patrz przez chwilę, może któryś z kamieni zawoła: Weź mnie! Dyskretnie przeciągnij wnętrzem dłoni nad kamieniami. Skup się na odczuciach. Może pojawi się lekkie mrowienie, a jeśli w pewnym momencie będzie ono intensywniejsze, oznacza to, że to Twój kamień Cię woła. Weź go do ręki, poczuj jego energię, zapytaj go w myślach, czy chce być z Tobą. Czasem jest tak, że kryształ przyklei się do ręki, przytuli.

No dobrze! Masz już ten „swój” kryształ. Możesz zainicjować go sobie do pracy. Wymyśl swoją własną formułę i wypowiedz ją, trzymając kryształ w ręku. Przedtem umyj go pod bieżącą, zimną wodą, wizualizując, jak spływają z niego wszelkie zanieczyszczenia.

Należy dbać o to aby kryształ nie był dotykany przez inne osoby.

Pamiętać trzeba o tym, by dać mu co jakiś czas odpoczywać (można mieć dwa kryształy). Kryształ zmęczony mętnieje, traci blask i siłę. Można założyć, że odpoczywa co trzy dni.

Kryształy o różnych kształtach mogą mieć odmienne zastosowanie, mogą też przekazywać nam różne informacje.

Kryształ o ostrym zakończeniu z jednej strony ściąga energię, a następnie z wierzchołka emituje wiązkę energii.

Zrost ukośny w kształcie litery V oznacza rozwidlenie dróg. Taki kryształ pokazuje nam, że trzeba podjąć jakąś decyzję, chociaż zawsze istnieje ryzyko niezadowolenia z tego, że nie podjęło się innej. Takie myślenie jednak nic nie daje: trzeba podjąć decyzję i nie zastanawiać się, co by było gdyby…

Przerost ukośny, czyli dwa kryształy zrośnięte i tworzące krzyż pokazują nam, jak czerpać radość i naukę z przeszkód, jakie pojawiają się na naszej drodze. Energia takiego kryształu może wspierać harmonię w związkach.

Kryształ obustronnie ostro zakończony pokazuje, jak połączyć dwie na pozór sprzeczne i nie dające się pogodzić rzeczy. Oczywiście dotyczy to głównie kryształu, który w naturalnych warunkach wykształcił oba końce. Czasami wcale nie musimy odrzucić jednej rzeczy, żeby mieć drugą. Sztuka polega właśnie na połączeniu.

Szczotki krystaliczne pokazują tkwiącą w człowieku różnorodność. Możemy zachować swoją odmienność nie tracąc przy tym korzeni. Szczotki dobrze działają jako odpromienniki.

Kryształ ostro zakończony z jednej strony, a z drugiej zaokrąglony służy do masażu i refleksoterapii.

Przy wyborze kryształu najlepiej kierować się intuicją, gdyż wtedy mamy największą szansę wybrać taki, który jest dla nas najodpowiedniejszy w danym momencie. Teoretycznie im jest czystszy i bardziej przejrzysty, tym lepiej. Wszystko jednak zależy od celu, w jakim chcemy go wykorzystać.

Grupa: kamień szlachetny z grupy Kwarcu
Barwa: biała lub bezbarwny, przezroczysty, często zmętniały
Wzór chemiczny: SiO2 (dwutlenek krzemu)
Połysk: szklisty, żywiczny
Układ krystalograficzny: trygonalny, sześcioboczne słupki

Twardość w skali Mohsa: 7
Jest minerałem nadzwyczaj odpornym na działanie kwasów i zasad.

Pochodzenie: pegmatyty, skały magmowe, utwory hydrotermalne, żyły typu alpejskiego, aluwia
Występowanie: Indie, Sri Lanka, Kenia, Madagaskar, Brazylia, Gujana Francuska, USA (Maine, Nowy Jork, Płn Karolina, Arkansas, Kalifornia), Rosja, Ukraina, Kazachstan, Gruzja, Szwajcaria, Austria, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska, Francja.

Pielęgnacja i środki ostrożności: Kryształy należy myć bardzo często pod bieżącą wodą, gdyż z łatwością wchłaniają negatywną energię z otoczenia. Następnie należy wystawić je na działanie promieni słonecznych. Jednak w bardzo wysokiej temperaturze mogą popękać.

Czasami w Krysztale Górskim występują inkluzje obcych minerałów: goethytu (Kwarc Gwiaździsty), złota, pirytu, rutylu (Kwarc Rutylowy), turmalinu (Kwarc Turmalinowy).

Biała, nieprzezroczysta odmiana kwarcu nosi nazwę Kwarcu Mlecznego. W strukturze Kwarcu Mlecznego znajdziemy ogromną ilość wrostków cieczy z pęcherzykami gazu lub wrostków minerałów ilastych (np. Kaolinitu). Niekiedy Kryształ Górski zawiera w swojej strukturze libelle – pęcherzyki z gazem lub płynem, dla których wypełnieniem bywa kwas węglowy lub roztwór soli. Kryształ Górski wygląda wtedy tak, jakby był wypełniony kroplami wody. Inny efekt szczególnie ceniony w jubilerstwie to występujące w Krysztale wrostki rutylu (Kwarc Rutynizowany). Cały szereg innych minerałów, stanowiących wypełnienia Kwarcu może powodować także efekt tęczowej poświaty Kryształu. Kryształ Górski w dotyku jest zawsze chłodny – dzieje się tak dlatego, że cechuje go bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz duża pojemność cieplna, co powoduje odczuwalne zimno w dotyku. Pod wpływem ciepła dłoni przejmuje temperaturę.

Małgorzata I. Papała

www.elemiah.pl

Misterium Dźwięków i Wibracji na Lipowej. 2 października, godz. 19.00. Wstęp wolny

Zapraszamy na koncert niezwykły: misy, gongi i kamertony terapeutyczne.

Koncert poprowadzi Mirosław R. Suszczyński, absolwent Polskiego Towarzystwa Terapii Dźwiękiem. 
Piękny masaż komórkowy, podczas którego ciało i umysł wprowadzone zostają w stan głębokiego relaksu, wyciszenia, podobnego do medytacji.
Ciało, pozbawione blokad i napięć, zaczyna odczuwać lekkość i błogi spokój. 

60 minut głębokiego relaksu…. 🙂
Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy 
Medycyna Naturalna Lipowa oraz Warsztat Elemiah zapraszają. 

Miejsce: Lipowa 8, Szkokosciol_1ła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy 
Czas: 2 października, godz. 19.00

Wstęp wolny!

Link do wydarzenia, udostępnij, zaproś znajomych –https://www.facebook.com/events/270600783136199
misy_LIPOWA_2 (1)
Warsztat Elemiah Wydarzenia do polubienia:

https://www.facebook.com/Warsztat.Elemiah

Proszę wziąć ze sobą swój ulubiony kocyk, pled, śpiwór, poduszkę. Założyć ciepłe skarpetki i miękkie, wygodne ubranie 🙂

więcej: http://elemiah.pl/aktualnosci