Deeksha Dobrobytu. Przekaz Świadomości Dobrobytu. Jarosław Buller

Przekaz Świadomości Dobrobytu.

Prowadzi Jarosław Buller – trener Oneness University.

Jako suficki duchowny, od blisko ćwierćwiecza głosi wagę ponadwyznaniowego spojrzenia na dziedzinę wewnętrznego rozwoju człowieka, odprawiając w duchu uniwersalnej religijności ceremonie ślubne i inne oraz kształcąc kapłanów stuletniego Kościoła dla Wszystkich – kobiety i mężczyzn.

Sam siebie nie stworzyłem.485105_538884712809936_791961063_n
Niech zatem położę ufność w Tym,
którego naturą jest wspaniałomyślność i szczodrość!
Niech odnajdę współbrzmienie
z najpierwszym Źródłem wszystkich, duchowych i materialnych dóbr,
w którego Obecności ziszczają się najgłębsze pragnienia naszej duszy!
Niechaj, dzięki myśleniu i postępowaniu na Jego sposób,
doświadczam w życiu radości, łatwości i wszelkiego dostatku!
Niech przypomnę Go sobie jako swoją własną, prawdziwą Tożsamość,
w Niej odnajdując spełnienie, bezpieczeństwo i pokój.

Kwintesencją 2-dniowego, poszerzonego kursu, podczas którego zyskujemy narzędzia użyteczne w uzdrawianiu z ograniczających nas przekonań i postaw, jest Przekaz Świadomości Dobrobytu (nazywany też Dikszą Dobrobytu). Połączenie z tą świadomością pogłębiane jest następnie przez każdego samodzielnie przez kolejne 11 dni poprzez proces „przekierowania” na ufność w nieograniczoną moc Boga i w Jego  wzbogacającą nas – w każdym pojęciu – Miłość.
Służy temu m.in. wyjątkowy, rozbudzający wiarę i uniwersalny rytuał w formie bliskiej sercu wychowanemu w kręgu kultury zachodniej. Polska dusza z łatwością go pokocha.

jarek

•    Miejsce:  Poznań
•    Czas:  13 – 14 kwietnia 2013 r.
•    Inwestycja: 250 zł.
•    Szczegółowe informacje:  kom. +48 532 407 207
•    kontakt: sufi_jaroslaw@poczta.onet.pl lub energia@elemiah.pl
•    więcej: http://elemiah.pl/energia/#Oneness

Boże, to przecież w Tobie
cała moc, mądrość i wszelkie bogactwo.
Dalejże więc, zdaję się na Ciebie!

www.elemiah.pl